Digitalizacja: nowe role, nowe kompetencje, nowi liderzy

Rozwój, Trendy

Transformacja cyfrowa przyspiesza, zmieniając gospodarkę, rynek pracy i codzienne życie. Wpływa na sposób zarządzania firm, zmusza pracowników i menedżerów do zdobywania nowych kompetencji. Zmienia też sposób rekrutacji. To najważniejsze wnioski z międzynarodowego raportu „Digital transformation” przygotowanego przez firmę Wyser, wyspecjalizowaną w ramach Gi Group w rekrutacji na najwyższe stanowiska menedżerskie.

Raport, który przygotował zespół ekspertów – rekruterów Wyser na podstawie rozmów z klientami z trzynastu krajów: Brazylii, Bułgarii, Chin, Francji, Węgier, Włoch, Portugalii, Rumunii, Rosji, Serbii, Hiszpanii, Turcji oraz Polski podsumowuje globalne trendy transformacji cyfrowej i wyzwania, jakie stoją przed organizacjami. Wskazuje też konkretne role oraz umiejętności, które będą niezbędne, by zapewnić sobie rozwój kariery zawodowej.

Digitalizacja ma dziś różne oblicza. Niektóre firmy rozumieją ją jako usprawnienia procesów w organizacji, implementację narzędzi ułatwiających pracę, np. podpisu elektronicznego. Inne, gdy mowa o cyfryzacji, myślą o takiej transformacji, która w dłuższej perspektywie zmienia całą firmę i powoduje, że staje się ona bardziej innowacyjna i konkurencyjna – mówi Joanna Wyrębowska, polska ekspertka raportu „Digital transformation”, Partner Wyser Digital.

Czym jest obecnie digitalizacja dla pracodawców i pracowników? „Transformacja cyfrowa, która w zakresie globalnym dotyczy przemysłu, usług, edukacji, pojazdów, domów i dotyka właściwie każdego aspektu naszego życia, nie powinna już nikogo dziwić. Ale jest kilka cech tej transformacji, które sprawiają, że pozostaje ona ogromnym wyzwaniem. To tempo, w jakim nabiera rozpędu, jej wszechobecność, a także niedobór specjalistów i konkretnych kompetencji cyfrowych, z czym konfrontują się firmy, które weszły już w digitalowy świat. To także nowe wyzwania stojące przed niezdigitalizowanymi jeszcze organizacjami, by mogły odpowiadać na potrzeby klientów” – czytamy m.in. w raporcie „Digital transformation”.

Pandemia przyspieszyła proces digitalizacji. To, co i tak by nastąpiło na przestrzeni kolejnych lat, wydarzyło się w ciągu zaledwie miesięcy, np. upowszechnienie pracy zdalnej, zdalnego zarządzania, szkoleń online, telemedycyny. Bezpośrednio zwiększyła też tempo pracy i zachęciła organizacje do wdrożenia rozwiązań technologicznych lub szerszego ich stosowania, np. rozwiązań chmurowych. Te działania wymagają nowych, cyfrowych kompetencji, które pracownicy będą musieli cały czas rozwijać. W najbliższej przyszłości technologia w jeszcze większym stopniu wpłynie na strukturę rynku pracy – powstaną miliony nowych miejsc pracy, które zastąpią lub zmienią istniejące. Transformacji już ulega to, co jest esencją pracy – kompetencje wymagane przez pracodawców.

Kompetencje cyfrowe będą niezbędne we wszystkich branżach, nie tylko IT jako takiej. Będą związane przede wszystkim z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i interpretacją danych. Zwiększy się zapotrzebowanie na pracowników w takich obszarach, jak  e-commerce, digital marketing, automatyzacja procesów i wielu innych. Cyfryzacja stworzy lub zmieni stanowiska pracy. Niektóre z nich już znamy, np.:

 • Chief Digital Officer
 • Chief Customer Experience Officer/Customer Experience Manager
 • Head of Innovation
 • Chief of Growth
 • Head of People
 • Head of Digital Platform
 • Head of Digital Acceleration
 • Customer Success Manager
 • Enterprise Architect
 • Cloud Architect
 • E-commerce Manager

Żeby móc pracować na stanowiskach przyszłości niezbędne jest pozyskanie nowych, kluczowych kompetencji. Jakie umiejętności powinnni mieć pracownicy firm, które się digitalizują? –  Jako pierwsze wskazałabym kompetencje analityczne, które pomagają zbierać dane i dają przestrzeń, żeby się nimi posługiwać i na ich podstawie podejmować trafne decyzje biznesowe. Po drugie   chęć ciągłego uczenia się, po trzecie   otwartość i kreatywność – mówi Joanna Wyrębowska.

Bez ludzi i bez przekonania ich o potrzebie oraz korzyściach digitalizacji, transformacja cyfrowa się nie uda. – Digitalizacja jest nieunikniona, to wiemy. Oznacza olbrzymią zmianę w funkcjonowaniu firm i pracowników. Żeby skutecznie zdigitalizować firmę to, poza przygotowaniem strategii, zatrudnieniem pracowników o nowych, niezbędnych kompetencjach, trzeba przekonać do niej dosłownie każdego pracownika. Tranformacja będzie przebiegać tak szybko, jak mały opór będą stawiali ci, którzy najwolniej będą adaptować się do dynamicznie zachodzących zmian. Nikt nie oczekuje, że pracownicy zrozumieją jej rolę i przekonają się do niej od razu. To rolą zarządu jest wdrożyć tę zmianę oraz przeprowadzić zespoły przez cały proces transformacji. Tym bardziej, że to projekt, który będzie nam towarzyszył przez kolejne lata, a nawet dekady  – dodaje Joanna Wyrębowska.

Transformacja cyfrowa wymusza radykalną zmianę w sposobie zarządzania, co może okazać się wyzwaniem dla menedżerów, członków zarządów oraz prezesów firm. – W toczącej się dyskusji - co jest ważniejsze: człowiek czy technologia, w cyfrowym świecie właściwa odpowiedź jest tylko jedna: człowiek. Dlatego digitalizacja daje niesamowitą możliwość bycia szefem, który na pierwszym miejscu zawsze stawia człowieka. Właśnie takich szefów dziś poszukujemy i rekrutujemy. Przełożeni, którzy są blisko pracowników, aktywnie słuchają, zadają dużo pytań, dają przestrzeń na popełnianie błędów, są coachami i motywatorami, są dziś na wagę złota. Czas nieempatycznych, wydających polecenia menedżerów oraz autorytatywnego stylu zarządzania nieuchronnie dobiega końca  – komentuje Joanna Wyrębowska.

Raport „Digital transformation” przygotował zespół ekspertów – rekruterów Wyser w pierwszej połowie 2021 roku na podstawie rozmów z klientami z Brazylii, Bułgarii, Chin, Francji, Węgier, Włoch, Portugalii, Rumunii, Rosji, Serbii, Hiszpanii i Turcji oraz Polski. Dostępny jest tylko w języku angielskim. Można go bezpłatnie pobrać TUTAJ.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.