Badanie PIFS: Potrzeby szkoleniowe i finansowanie działań rozwojowych w 2023r - ZAPROSZENIE

Rozwój, Trendy

Jakie szkolenia kupujemy zewnętrznie i ile planujemy budżetu szkoleniowego na pracownika?

Zapraszamy do badania Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Według badania Polskiej Izby Firm Szkoleniowych  w 2021 roku 83% firm z sektora MSP powyżej 50 pracowników i ponad 90% firm zatrudniających powyżej 250 pracowników zlecało szkolenia firmom zewnętrznym.  Aż 70% firm wykorzystywało e-learning w swoich działaniach rozwojowych. Przeciętny budżet szkoleniowy w połowie badanych wahał się od 600 do 2200 zł rocznie na pracownika, a w przypadku kadry menedżerskiej wynosił nawet 8 000 zł na osobę.

Polska Izba Firm Szkoleniowych zaprasza Klientów firm szkoleniowych  – przedstawicieli HR i managerów - decydentów zakupu szkoleń i usług rozwojowych do udziału w drugiej edycji unikatowego zamkniętego badania Polskiej Izby Firm Szkoleniowych ,,Potrzeby szkoleniowe i finansowanie działań rozwojowych w 2023”.

 LINK DO BADANIA  https://badaniahr.pl/ankieta/polska_izba_firm_szkoleniowych2023?s=p2

Wielu przedstawicieli kadry zarządzającej oraz HR boryka się z różnymi wyzwaniami na rynku, szczególnie w obszarze doboru form rozwoju pracowników oraz tematyki podejmowanych działań rozwojowych. Wyzwaniem są również planowane budżety szkoleniowe i brak benchmarków w tym zakresie.

W czasach permanentnych zmian niezwykle ważnym jest podejmowanie świadomych decyzji strategicznych w oparciu o fakty i wyniki rzetelnych badań. Stąd też Polska Izba Firm Szkoleniowych jako profesjonalna organizacja wspierająca rozwój po raz drugi organizuje badanie diagnozujące oczekiwania rynku pracy w zakresie szkoleń i działań rozwojowych, a uczestnicy badania, którzy pozostawią swoje dane otrzymają od PIFS Raport z badania bezpłatnie.

Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest dbanie o wysoką jakość usług rozwojowych na polskim rynku oraz profesjonalizacja sektora szkoleń, rozwój edukatorów, a przede wszystkim świadczenie przez jej członków – profesjonalne firmy szkoleniowe  usług rozwojowych dopasowanych do budżetów i potrzeb pracodawców.

PIFS przeprowadza badanie, by przekazać zarówno firmom szkoleniowym oraz przedstawicielom kadry menedżerskiej i  HR - niezależny i obiektywny Raport przygotowany dobrze metodycznie, który może być benchmarkiem i kierunkowo wspierać podejmowanie działań w obszarze HR i planowania działań rozwojowych w 2023 i 2024.

Badanie HR, które na zlecenie PIFS realizuje je firma badawcza Sedlak & Sedlak  przeprowadzane jest w marcu 2023 na grupie minimum 400 przedstawicieli różnych sektorów z całej Polski. Realizowane jest metodą ankietową oraz w formie wywiadów telefonicznych celowanych do przedstawicieli Pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników.

Badanie wspólnie z PIFS wspierają finansowo uznane firmy szkoleniowe, którym zależy na świadczeniu usług dopasowanych do potrzeb obecnego rynku pracy - HILLWAY Training & Consulting,  Altkom Akademia,szkoleniaekspert.pl, Nowe Motywacje, INTEGRA Consulting - szkolenia i doradztwo, HR na szpilkach - Monika Smulewicz, GRUPA ODITK oraz e-learning.pl. Raport będzie dostępny bezpłatnie dla Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz przedstawicieli pracodawców i HR, którzy wzięli udział w badaniu.

Do grona Partnerów Medialnych dołączyło Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami oraz portale HRPolska.pl i Focus on Business.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W BADANIU PIFS

W zamian za Pana/i udział w badaniu i pozostawienie e-maila otrzyma Pan/i bezpłatnie RAPORT od Polskiej Izby Firm Szkoleniowych już czerwcu 2023, a więc jeszcze przed okresem budżetowania Podsumowanie wyników badania, z których będzie można dowiedzieć się:

  • jak inne firmy ustalają budżety rozwojowe, budżety na szkolenia i inne działania rozwojowe?
  • jakie kwoty w PLN planują przeznaczyć na rozwój kadr w organizacji?
  • w jakich obszarach firmy będą szkolić pracowników i rozwijać kadrę zarządzającą w kolejnych latach?
  • z jakich form rozwojowych dla kadry zarządzającej i pracowników korzystają najczęściej?
  • jak inni oceniają efektywność szkoleń online i czy korzystają z e-learningu?
  • jakie kompetencje uważają za kluczowe dla rozwoju organizacji?

a tym samym będą mogli porównać swoje działania i plany na tle innych firm i organizacji.

Badanie PIFS jest anonimowe, a jego wyniki będą prezentowane wyłącznie w zbiorczych zestawieniach.

Jako Patron medialny zapraszamy do udziału w badaniu, które zajmie 5-7 minut i udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe

 LINK DO BADANIA https://badaniahr.pl/ankieta/polska_izba_firm_szkoleniowych2023?s=p2

Drukuj artykuł
Organizatorem badań jest Polska Izba Firm Szkoleniowych

Polska Izba Firm Szkoleniowych to największa organizacja branżowa zrzeszająca firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski działająca od 2004 roku.  Jej członkami jest ponad 400 firm i organizacji z sektora usług rozwojowych. Są wśród nich mali i duzi, początkujący i doświadczeni, firmy szkoleniowe, uczelnie oraz organizacje pozarządowe, które w swojej działalności zobowiązują się do stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS. Izba jest aktywna w obszarze wspierania wysokiej jakości usług rozwojowych. Jest twórcą Kodeksu Dobrych Praktyk oraz Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0., jest organizatorem Kongresu Edukacji Pozaformalnej oraz kampanii społecznej Dni Uczenia się Dorosłych. Polska Izba Firm Szkoleniowych wspiera edukację osób dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie.

https://pifs.org.pl/

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.