Wpływ nauki angielskiego na rozwój kariery zawodowej

Rozwój, Narzędzia

Dzięki umiejętności komunikatywnego posługiwania się pracowników np. w języku angielskim przedsiębiorstwo może odnosić liczne sukcesy w branży, rozwijać się poza granicami kraju, na rynku międzynarodowym i pozyskiwać nowych, zagranicznych kontrahentów. O tym, jaki wpływ na rozwój kariery zawodowej ma nauka języka angielskiego przeczytać można w poniższym artykule.

Język angielski w biznesie

Posiadanie umiejętności posługiwania się językiem obcym stanowi niewątpliwy atut we wszystkich działaniach firmy, nie tylko w obsłudze klienta, sprzedaży czy marketingu (sprawdź kursy Tutlo dla dorosłych). Wysokie kompetencje językowe pracowników mają znaczący wpływ na jej rozwój, prężne funkcjonowanie oraz utrzymanie się na konkurencyjnym rynku podobnych firm czy przedsiębiorstw. 

Znajomość języka angielskiego w biznesie umożliwia m.in.: prowadzenie negocjacji i rozmów służbowych w języku obcym (telefonicznie, drogą e-mailową lub innych kanałów komunikacyjnych funkcjonujących w miejscu zatrudnienia), swobodne nawiązywanie zarówno biznesowych, jak również towarzyskich kontaktów, przygotowywanie w języku angielskim korespondencji i dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego obiegu dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych w firmie oraz prowadzenie rozmów na tematy biznesowe (dzięki znajomości np. Business English). 

Kompetencje językowe umożliwiają ponadto: łatwiejszą organizację i przebieg wyjazdów służbowych, delegacji, a także spotkań, konsultacji biznesowych, zebrań z zagranicznymi kontrahentami, konferencji - zarówno tych mających miejsce za granicą oraz tych organizowanych w Polsce - z obcojęzycznymi współpracownikami (stacjonarnie, jak również za pośrednictwem czatów, wideokonferencji), sprawne tłumaczenie na język polski korespondencji, dokumentów i innych materiałów potrzebnych w codziennej pracy, bezproblemowe przygotowywanie anglojęzycznych prezentacji, folderów itp., pozyskiwanie i zdobywanie nowych zagranicznych klientów, współpracowników i kontrahentów.

Znajomość języka angielskiego ułatwi również udział w rekrutacji (w tym sporządzenie CV w języku angielskim)  bądź jej prowadzenie w języku polskim (w przypadku pracowników działu Human Resources), umożliwi wnioskowanie o awans lub premię finansową (w związku z posiadanymi bądź wciąż pozyskiwanymi umiejętnościami) i wreszcie - funkcjonowanie także w życiu codziennym - np. small talk, w trakcie podróży, w przypadku zawierania nowych znajomości oraz korzystania z wydarzeń kulturalnych i rozrywki.

Rozwój umiejętności językowych w polskich przedsiębiorstwach

Podnoszenie kompetencji międzykulturowych, a co za tym idzie, językowych pracowników polskich firm - jak pokazują wyniki badań i sondaży - jest niezbędne i to nie tylko dla tych przedsiębiorstw, które z powodzeniem funkcjonują na arenie międzynarodowej czy na stałe współpracują z zagranicznymi kontrahentami. Obecnie w wielu firmach komunikatywna znajomość np. języka angielskiego stanowi już podstawowe kryterium rekrutacyjne, a nie jest wyłącznie dodatkowym czy “mile widzianym” umiejętnością - czynnikiem wpływającym na pomyślny przebieg kwalifikacji kandydata na dane stanowisko. Oznacza to, że wiele firm - aby być konkurencyjnymi w swojej branży - wciąż jeszcze musi zwiększyć zdolność swoich pracowników do swobodnego posługiwania się językiem angielskim (coraz wyraźniej odczuwalna będzie również w przyszłości konieczność znajomości innych języków). Dobrą strategią dla przyszłości firmy będzie zatem:

  • inwestowanie w szkolenia językowe dla pracowników, 
  • dbałość o rozwój kompetencji językowych pracowników, 
  • wspieranie integracji międzykulturowej, 
  • wykorzystywanie technologii do nauki języków obcych (np. kursy językowe online organizowane za pośrednictwem interaktywnych platform edukacyjnych). 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.