Rachunek sumienia świadomego przywódcy

Rozwój, Narzędzia


Często przed samym sobą trudno nam przyznać, że droga rozwoju, którą przyjęliśmy jako osoby zarządzające nie zawsze przynosi oczekiwane przez nas rezultaty.
Od czego zatem zacząć budowanie bądź też całkowitą zmianę dotychczasowego sposobu zarządzania zespołem?

 


O zmianie stylu przywództwa słów kilka...

Jako coach pracujący z liderami nad rozwojem przywództwa często słyszę takie określenia: „Tak bardzo się starałem przez te wszystkie lata, tyle brałem na siebie” lub „Robię co mogę, a i tak sprawy stoją w miejscu” lub „Próbowałem już wszystkiego, ręce mi opadają". Albo jeszcze „Musi być jakiś czynnik X, są przecież firmy i zespoły, gdzie ludzie się angażują”.
I właśnie takim czynnikiem X chcę się dziś z Wami podzielić, przedstawiając narzędzie o odważnej nazwie „Rachunek sumienia świadomego przywódcy”. Pracuję na tym narzędziu prowadząc executive coaching. To punkt startowy który proponuję klientom, by podjęli refleksję nad obecnym stylem przywództwa. Celem ćwiczenia nie jest ocena: czy styl jest dobry czy zły, taka zero-jedynkowa odpowiedź nie istnieje. Celem jest obserwacja przez klienta– coachee, czy podejmuje on działania, które są pomocne w budowaniu zdrowej organizacji. Przez zdrową organizację rozumiem taką organizację, która rozwija się systemowo (lider, pracownicy, cała firma).

Autorefleksja lidera nad własnym stylem zarządzania

W opracowanym przeze mnie narzędziu coachingowym „Rachunek sumienia świadomego przywódcy”, zachęcam klientów do uczciwej odpowiedzi na pytania w skali 1-10. Następnym krokiem jest analiza podjęta przez klienta na sesji- co oznaczają dla niego poszczególne wartości. Taka autodiagnoza jest dobrym początkiem i określa punkt startowy jak klient– coachee działa jako lider. W zestawieniu wyników autodiagnozy respektowania przez lidera zewnętrznych czynników zdrowej organizacji z osiąganymi rezultatami w zespole/ firmie, wyłania się obraz przyczynowo-skutkowy obecnego stylu zarządzania. Na tej podstawie klient podejmuje decyzje jakie działania mogą, zgodnie z efektem dźwigni (najdogodniejszym dla klienta i jego możliwości oraz sytuacji działaniem), przyczynić się do najbardziej odczuwalnej przez zespół/ firmę zmiany.

Co naprawdę oznacza dla Ciebie rozwijać się w roli lidera?

Narzędzie „Rachunek sumienia świadomego przywódcy” pozwala zaplanować koleje kroki w procesie coachingowym. Podstawą pracy coachingowej jest, by klient poczuł się liderem i wiedział, co według niego należy do tej roli i jakie działania w roli lidera świadomie podejmuje między sesjami i po zakończonym procesie coachingu. Służy to budowaniu odpowiedzialności za rezultaty własnych wyborów i działań przywódczych, o czym pisałam w artykule ""Jak zostać świadomym przywódcą?".

...

Budująca się świadomość klienta– coachee wspiera odpowiedzialność za rozwój swojego przywództwa. Następnym dużym krokiem jest praca coachingowa nad wewnętrznymi aspektami tj. myślami blokującymi rozwój przywództwa. „Rachunek sumienia świadomego przywódcy” to mocny punkt startowy sesji coachingowych, przy którym klient urealnia swoje wyobrażenia jak zarządza w codziennej praktyce biznesowej. Zadaniem coacha jest natomiast wsparcie procesu poprzez klimat zaufania, pełnej obecności akceptację wszystkiego co się wyłania w sposobie myślenia klienta, po to, by wesprzeć myślenie skierowane na rozwiązania i świadome zarządzanie. 

 

Narzędzie RACHUNEK SUMIENIA ŚWIADOMEGO PRZYWÓDCY©
Autor narzędzia: Anna Grygorcewicz
 

Bądź ze sobą szczery i zdiagnozuj (w skali od 1 do 10), w jakim punkcie jesteś, aby tworzyć zdrową organizację/zespół.
Imię i nazwisko ……………………………………                          Data: ………………………………………

Obserwowalne skutki obecnej praktyki zarządzania

 

Drukuj artykuł
Anna Grygorcewicz

DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching, Szczecin

Trener Biznesu, Coach PCC ICF, Partner Zarządzający DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching.
Nauczyciel trenerów i coachów w organizacjach. Praktyk NLP, Racjonalnej Terapii Zachowań i Analizy Transakcyjnej.
Specjalizuje się w coachingu zespołowym, executive coachingu oraz rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych. Jako coach z doświadczeniem menedżerskim w zarządzaniu i sprzedaży systemowo wspiera liderów, którzy czują się przeciążeni pracą i chcą odnaleźć skuteczny styl zarządzania, by wspólnie z zespołem osiągać zamierzone rezultaty, odnaleźć entuzjazm i przyjemność z pracy. www.dcc-grygorcewicz.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.