Model GROW w coachingu

Rozwój, Narzędzia

Równie prostym narzędziem do formułowania celów, ale przede wszystkim wyznaczania drogi do jego osiągania jest Model GROW.

Trudno jednoznacznie wskazać autora modelu, ale w tym wypadku należy wspomnieć nazwiska: Graham Alexander, Alan Fine i John Whitmore.

GROW czyli:

Goal (Główny cel)

Reality ( Rzeczywistość)

Options (Opcje)

Will (Wola)

 

Model Grow w Coachingu

Model Grow bywa często określany modelem coachingowym, 4 etapami do wzrostu ( z ang. GROW). Jest wykorzystywany w strukturze rozmowy coachingowej.
Pokazuje jak przebiega typowa sesja cochingowa w czterech głównych etapach.

Coach pracując z klientem:

  • pomaga zidentyfikować Cel,
  • pomaga wyznaczyć drogę do jego osiągnięcia poprzez: analizę obecnej sytuacji
  • pomaga wygenerować możliwe rozwiązania i prześledzić ich przydatność pod kątem osiągania celu
  • wspiera klienta w zakresie określonej woli działania w tym zakresie

Należy pamiętać:

  • coach nie udziela rad
  • nie podaje gotowych rozwiązań
  • nie odpowiada na pytania
  • praca z klientem polega na zadawaniu pytań otwartych

Rozszerzenia modelu GROW:

IGROW – Litera I oznacza sprawę, zagadnienienie, z którym przychodzi Klient czyli „Issue”. Sesja coachingowa rozpoczyna się od omówienia, nakreślenia problemu, a dopiero w kolejnym etapie następuje określenie celów.
REGROW – Litery R i E oznaczają przegląd i ocenę czyli Review i Evaluation. Model wykorzystywany w procesie coachingowym, w sytuacji kiedy Klient realizuje pomiędzy sesjami różnego rodzaju zadania. Sesja rozpoczyna się od podsumowania tego, co wydarzyło się od ostatniej sesji, a następnie dokonywana jest ocena zmian, które nastąpiły.

Podsumowanie

Model Grow poprowadzi Cię ścieżką umożliwiającą realizację CELU przechodząc kolejno przez 4 etapy:

Określ CEL-->  Przeanalizuj obecną sytuację--> Rozpoznaj możliwości -->Podejmij Działania

Zatem model GROW to Działaj! Rośnij! Wzrastaj! , bo jak powiedział Philip Kotler:

CEL bez DZIAŁANIA to tylko MARZENIE. A DZIAŁANIE bez CELU to KOSZMAR.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.