BE SMART & GO!

Rozwój, Narzędzia

Podstawą każdego sukcesu są cele. W życiu zawodowym czy prywatnym nieustannie wyznaczamy cele do osiągnięcia. Można zaryzykować stwierdzenie, że codziennie człowiek wyznacza sobie cele do realizacji- te małe i te duże, te mniej ważne i te priorytetowe, zakładając ich osiągnięcie w krótkiej lub długiej perspektywie lub w ogóle zastanawiając się nad możliwością ich osiągnięcia. I o ile łatwiej potrafimy formułować cele o tyle trudniej przebiega ich realizacja. Dlaczego? Może u źródła problemu leży sposób formułowania celów.

Jakie jest skuteczne narzędzie do właściwego formułowania celów? Jak sprawić, aby cel był możliwy do osiągnięcia? Podsuwamy skuteczne narzędzie w postaci Metody SMART.

SMART od ang. słów:

SIMPLE/SPECIFIC
MEASURABLE
ACHIVABLE
REALISTIC
TIMELY DEFINED

Zatem, aby cel był możliwy do spełnienia powinien być:

  • Prosty, konkretny
  • Mierzalny
  • Osiągalny
  • Realny
  • Określony w czasie

Co to znaczy?

Konkretny, prosty- wymaga zdefiniowania i dokładnego określenia w aspektach co się chce osiągnąć? Po co? w jaki sposób?
Doprecyzowany cel ułatwia jego osiągnięcie, zbyt duży poziom ogólności natomiast utrudnia jego osiągnięcie
Mierzalny- cel musi być mierzalny, wtedy osiągane efekty będą mierzalne
Osiągalny- cel musi być w zasięgu ręki, nie może przekraczać Twoich możliwości
Rzeczywisty- cel musi stanowić wyzwanie, ale nie może być oderwany od rzeczywistości i zupełnie niemożliwy do spełnienia
Określony w czasie- dokładne umiejscowienie celu w czasie wyznacza konkretny termin jego realizacji.

Przećwiczmy Metodę SMART na prostym przykładzie.

Cel: Chciałbym znacznie podszkolić swój język angielski.

S Cel konkretny i prosty
Chciałbym móc swobodnie przedstawiać telefonicznie i mailowo zagranicznemu klientowi ofertę firmy w języku angielskim.

Po co? wpłynie to na wzrost wyników mojej sprzedaży, rozwój kariery, ułatwię sobie niektóre czynności, zwiększę pewność siebie pokonując barierę językową.
Jak to zrobić? Przyswoić słówka branżowe oraz słówka z zakresu korespondencji mailowej i telefonicznej.

M Cel mierzalny

Codziennie będę przyswajał przynajmniej 10 słówek branżowych
kupię poradnik z zakresu korespondencji handlowej w j.angielskim i będę czytał miesięcznie przynajmniej 5 stron

A Cel ambitny i osiągalny
Do końca lipca będę umiał sporządzić krótkiego maila w języku angielskim oraz przeprowadzić podstawową rozmowę telefoniczną

R Cel realny (ambitny- stanowi wyzwanie, ale możliwy do spełnienia)

Skorzystam z pomocy znajomego nauczyciela j.angielskiego.

T Termin realizacji

do końca lipca 2014 roku

A zatem weź pustą kartkę i spróbuj według Metody SMART sformułować Cel, który przychodzi Ci na myśl.

Teraz widzisz jak przybliżasz się do jego osiągnięcia? Zatem bierz byka za rogi i BE SMART!

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.