Relacja pracownik – firma. Czy skuteczny L&D na każdym etapie jest niezbędny?

Rozwój, Czytelnia

Rozwój technologiczny, nazywany Czwartą Rewolucją Cyfrową, wzrost konkurencyjności, rzeczywistość VUCA, a także rosnące tendencje złożoności modeli biznesowych wymuszają modyfikacje w relacji pracownik – firma. Obydwie strony posiadają zróżnicowane potrzeby, które ewoluują wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami. Employee Development Journey to nie tylko szkolenia, lecz cały proces L&D, zaplanowany i wdrażany na każdym etapie relacji pracownik-firma, z korzyścią dla jednostki, a jednocześnie dla biznesu.

Odpowiednio zaplanowany L&D firmy a proces rekrutacji

Strategia biznesowa przedsiębiorstwa, łącząca się ze starannie zaplanowanym L&D, w znacznym stopniu przyczynia się do poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracownika oraz sprawnego funkcjonowania firmy. Istotne znaczenie w tym względzie mają liderzy, których siła, motywacja i wiedza pozwalają na skuteczne wdrażanie zaplanowanych strategii na każdym etapie cyklu życia pracownika w firmie. Badania, przeprowadzone przez instytut Gallupa dowodzą, że dla 87% zatrudnianych osób z pokolenia Y możliwość rozwoju zawodowego ma istotne znaczenie podczas ubiegania się o pracę. Millenialsi chcą podnosić swoje kompetencje i rozwijać talenty. Jakie zmiany w siedmioetapowym procesie, określającym relację pracownik – firma  może przynieść sytuacja pandemiczna oraz związane z nią utrudnienia?

Dowiedz się wszystkiego o Employee Development Journey

Początkowe etapy relacji pracownika z firmą

Pierwszy etap relacji pracownik – firma, ujmowany również w kategorii cyklu życia pracownika w firmie - przyciąganie (Attact) ma na celu przedstawienie korzyści, płynących z pracy w firmie. Pracownik powinien mieć świadomość warunków pracy, obowiązków oraz możliwości, jakie związane są z pracą na danym stanowisku.

Drugi etap procesu, czyli rekrutacja (Hire) ma na celu utrwalenie pozytywnej opinii o firmie oraz dokładne określenie wymagań, oczekiwań oraz zakresu obowiązków, dotyczące obydwu stron relacji.  Prowadzenie rekrutacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie znacznie wpływa na zwiększenie motywacji oraz zaangażowania pracowników. Learning&Development na etapie rekrutacji sprawdza się niezawodnie podczas indywidualnych procesów kwalifikujących kandydatów do kolejnych etapów rekrutacji. W przypadku rekrutacji zdalnej ma szczególnie istotne znaczenie dla sprawności procesu rekrutacyjnego, a co się z tym wiąże, pozytywnych wrażeń kandydata i optymalizacji czasu pracy rekruterów.

Onboarding, czyli wdrożenie pracownika w obowiązki oraz specyfikę działania firmy posiada istotne znaczenie dla jego pewności siebie oraz optymalizacji funkcjonowania firmy. W dobie pandemii coraz więcej firm przechodzi w tryb pracy zdalnej, często etapy przyciągania i rekrutacji pracownika odbywają się online, dlatego onboarding ulega dynamicznym zmianom. Szkolenia pracownicze, przygotowujące do wykonywania obowiązków online stają się coraz bardziej popularne. Learning&Development jest niezbędnym elementem onboardingu, a także kolejnych, trzech etapów, kształtujących kolejno relację pracownik – firma.

Angażowanie (Engage) dla wzmocnienia pozytywnych relacji i wzrostu zaangażowania

Pracownik zaangażowany w działalność firmy to pracownik identyfikujący się z marką, lubiący swoją pracę, a przede wszystkim mający poczucie wykonywania sensownego zadania. Pracownik stanie się zaangażowany dzięki treningom, szkoleniom, docenieniu jego pracy, ankietom, monitorowaniu i udzielaniu informacji oraz wyjaśnień na każdym etapie realizacji zadań.

Osiągnięcia (Perform) a komunikacja pracownika z przełożonym

Etap osiągnięć nieodłącznie związany jest z procesem komunikacji pomiędzy pracownikiem, a przełożonym. Opiera się on o ustalenie celów, przyjęcie strategii rozwoju, kontroli przepływu między stronami dokumentów oraz informacji. Początek tego etapu to konieczność ustalenia zasad komunikacji, sposobu dążenia do obranych celów oraz warunków weryfikacji ich wykonania w ustalonych ramach czasowych. Informacje zwrotne muszą zawierać ocenę, element docenienia oraz motywację do dalszej pracy.

Rozwój (Develop) dla jednostki i przedsiębiorstwa

Etap rozwoju pracownika, wiążący się z rozwijaniem kompetencji twardych, ściśle związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych oraz miękkich, pozwalających na rozwój pracownika p, kształtuje poziom zaangażowania w wykonywanie obowiązków oraz przywiązanie do firmy. Obecnie ogromne znaczenie na tym etapie ma e-learning oraz jego nieograniczone możliwości. Warto jednak pamiętać o otoczeniu pracownika wsparciem liderów, zwłaszcza jeśli e-learning jest dla nich nowością, wprowadzoną podczas epidemii.

Korzyści, wynikające z poprawnej relacji pracownika z firmą

Angażowanie (Engage), osiągnięcia (Perform) oraz rozwój (Develop) to przede wszystkim kreowanie rozwoju zawodowego i osobistego pracownika, podnoszenie jego kompetencji zawodowych oraz wspieranie rozwoju talentów, mających istotne znaczenie dla ukształtowania odpowiedniej jednostki na odpowiednim stanowisku. Dzięki skutecznemu L&D pracownik odczuwa wzrost zaangażowania w jak najefektywniejsze wypełnianie obowiązków, misję tworzenia pozytywnego wizerunku firmy, obniżenie potrzeby zmiany stanowiska pracy. Zmniejszenie rotacyjności pracowników na stanowiskach pracy znacznie przyczynia się do możliwości efektywnej realizacji długofalowej strategii rozwoju firmy.

Pracownik powinien być nie tylko motywowany, lecz nagradzany. Profesjonalnie przygotowany plan rozwoju pracownika jest doskonałym sposobem na wyrażenie uznania wobec zaangażowania pracowników w misję tworzenia marki. Osiągnięcia jednostki są ważne dla całego przedsiębiorstwa, jednak nie należy umniejszać zasług konkretnej osoby, pozwalając jej odczuć dumę z własnych osiągnięć oraz przynależności do konkretnego zespołu pracowników. Integralnym wyznacznikiem profesjonalnego i skutecznego L&D jest rozwój pracowników, którzy poprzez nowoczesne narzędzia i metody szkoleniowe, efektywnie przyswajają wiedzę, nowości branżowe oraz chętnie podnoszą swoje kompetencje.

Learning&Development znacznie wpływa na prawidłowy przebieg etapu rozwoju kariery pracowniczej. Silny lider powinien dbać o rozwój pracowników oraz podnoszenie własnych umiejętności, z korzyścią dla siebie i firmy.

Czy L&D jest istotny na etapie rozstania pracownika z firmą?

Ostatni etap relacji pracownik – firma bezpośrednio związany jest z działaniami w ramach outplacementu i offboardingu. Pożegnanie pracownika z przedsiębiorstwem może wynikać z konieczności redukcji etatów. W sytuacji pandemicznej jest ono szczególnie dotkliwe w przedsiębiorstwach, których dotychczasowy rozwój prognozował zwiększanie ilości wakatów. Konieczność redukcji stanowisk wiąże się z outplacementem, który jest obowiązkowy w przypadku redukcji co najmniej 50 etatów w ciągu 3 miesięcy. Pracodawca w ramach outplacementu zobowiązany jest zapewnić zwalnianym pracownikom narzędzia, ułatwiające znalezienie nowej pracy. Szkolenia są jednym ze sposobów na znalezienie nowej posady w ramach przekwalifikowania. Offboarding  wdrażany jest, gdy pracownik rezygnuje z pracy w firmie oraz wtedy, gdy zostaje zwolniony. Outplacement z kolei w przypadku zwolnienia pracownika z przyczyn, leżących po stronie  pracodawcy. 

Podsumowanie

Dbałość o rozwój pracownika dzięki skutecznemu L&D staje się już elementem CSR . Jej znaczenie jest kształtowane na każdym etapie cyklu życia pracownika w firmie, i na każdym etapie powinno być przeprowadzone w maksymalnie profesjonalny sposób. Dbałość o rozwój kompetencji jednostek buduje świadomość zawodową, pewność siebie oraz przynosi korzyści prywatne i zawodowe. Indywidualny rozwój to pierwszy krok do sprawnie działającego przedsiębiorstwa, dlatego L&D wraz ze swoimi nowoczesnymi metodami jest tak ważny. Niezależnie, a wręcz pomimo utrudnień, związanych z kryzysem gospodarczym, spowodowanym pandemią.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.