Brak strategii i zaangażowania menedżerów w szkolenia przeszkodą w rozwoju firm- RAPORT

Rozwój, Czytelnia

Ewangeliści rozwoju – firma GoodHabitz zbadała opinie ekspertów HR ds. szkoleń 

Choć ich znaczenie stale rośnie, wciąż zmagają się z szeregiem wyzwań. 77 proc. badanych ekspertów HR ds. szkoleń uważa, że w ciągu dekady wzrosła jakość działań w tym obszarze. Jednocześnie tylko połowa uważa poziom szkoleń w firmie za wysoki, a większość – że budżety nie są odpowiednio rozlokowane. Z jednej strony spodziewane są wzrosty środków na szkolenia, a z drugiej – naciski na odpowiedzialną politykę budżetową w obliczu spowolnienia gospodarczego.

Zdobycie i utrzymanie pracowników o odpowiednim zestawie wiedzy i umiejętności, to prawdopodobnie największe z dzisiejszych wyzwań pracodawców. Zmiany społeczno-gospodarcze, brak pracowników oraz powiększająca luka kompetencyjna, sprawiają, że organizacje coraz częściej angażują się w obszar L&D (learning & development) i inwestują w rozwój kadr. Właśnie dlatego eksperci HR ds. szkoleń to grupa, której znaczenie w biznesie w ostatnich latach zdecydowanie wzrosło. To oni decydują o rozwoju kompetencji milionów pracowników, którzy w najbliższych latach będą kształtować przyszłość polskiego rynku pracy.

Aby lepiej zrozumieć trendy związane z nauką i rozwojem, firma GoodHabitz stworzyła pierwszy raport w Polsce poświęcony bezpośrednio opiniom i prognozom ekspertów HR ds. szkoleń. Badanie Bilans rozwoju zawodowego analizuje aktualny stan inwestycji w rozwój pracowników w polskich firmach, strategie zarządzania talentami, a także budżety i wyzwania z jakimi mierzą się pracownicy HR. Raport wskazuje zestawy najbardziej pożądanych kompetencji przyszłości oraz określa obszary, które wymagają pracy i skupienia ze strony organizacji.

Pewni siebie i rosnącej roli rozwoju kompetencji

Szkolenia i rozwój kompetencji to obszar, który systematycznie zyskuje na znaczeniu. Tego jest pewna zdecydowana większość badanych ekspertów. Według 77% z nich rola specjalistów od szkoleń i rozwoju pracowników wzrosła w ostatnich 5 latach. Co więcej, 71% uważa, że w tym czasie zwiększał się ich realny wpływ na codzienną działalność firm. 

Wyniki raportu pokazują, że rozwój staje się coraz ważniejszy dla pracowników, choć nie wszystkie organizacje są w stanie podołać tym oczekiwaniom. W mBanku już dawno dostrzegliśmy tę potrzebę. Jesteśmy przekonani, że jest to jednym z tych elementów, które nas wyróżniają i budują przewagę. Jak pokazuje badanie GoodHabitz chęci są olbrzymie, więc trzeba tę szansę wykorzystać. Tym bardziej, że rozwój naszych ludzi to lepsze przygotowanie organizacji na wyzwania przyszłości.

Konrad Policewicz, Dyrektor Departamentu Relacji Pracowniczych i Kultury Organizacji w mBank S.A.

Rosnąca rola szkoleniowców ma niewątpliwie wpływ na dużą pewność siebie i poczucie własnej wartości, wykazywane przez zdecydowaną większość respondentów. Aż 87% badanych uważa się za dobrych specjalistów w swojej dziedzinie. Z kolei blisko 2 na 3 jest przekonanych, że ich praca jest doceniana w obecnym miejscu pracy. Co więcej, tylko co trzeci z nich byłby gotowy zmienić zawód na inny i deklaruje się jako mało przywiązany do dziedziny learning & development (35%). 

Warto także podkreślić, że pandemia koronawirusa, mimo że stanowiła, zwłaszcza w początkowym okresie, trudny czas dla ekspertów HR, to ostatecznie nie wpłynęła negatywnie na sytuację zawodową zdecydowanej większości badanych. 58% ekspertów HR ds. szkoleń odnotowało w stosunku do okresu sprzed wybuchu pandemii koronawirusa polepszenie swojej sytuacji zawodowej. Co trzeci respondent deklaruje utrzymanie warunków zatrudnienia na podobnym poziomie (33%). Natomiast tylko co jedenasty (9%) znajduje się obecnie w gorszej sytuacji zawodowej, niż przed lutym 2020 roku.

Wyzwania w obszarze nauki i rozwoju

Pewność siebie i świadomość ważnej roli w biznesie to jedno, a drugie – nadal napotykane trudności i wyzwania zawodowe. Tych w życiu specjalistów HR ds. szkoleń nie brakuje. Wynikają one często z nieświadomości i zbyt małego zaangażowania zarządu.

Wśród głównych wyzwań badani na pierwszym miejscu wyróżniają niedostateczne zaangażowanie kadry menedżerskiej organizacji w kształcenie kompetencji kadr. Na ten problem zwróciło uwagę aż 46% badanych. To niepokojący sygnał, wskazujący na brak wiedzy na temat wagi i roli tego obszaru przez zarządzających. Eksperci HR wymieniają również niewystarczający budżet na szkolenia pracowników (44%) oraz brak strategii rozwoju kompetencji i szkoleń w organizacji (41%). 

Wszystkie czynniki z „podium” wskazują na wyzwania organizacyjne wielu ekspertów decydujących o szkoleniach i rozwoju kadr w organizacjach – zaczynających się od braku strategii i zaangażowania managementu, a skutkujących nieodpowiednimi środkami na ten cel. Efektem tego jest kolejny problem, jakim jest niedostateczne zaangażowanie pracowników (39%), mogące wynikać zarówno z niewystarczających budżetów, jak też braku świadomości dostępnych rozwiązań wśród członków zespołu (32%). 

Z naszego badania wynika jasno, że osoby, które nie otrzymają możliwości rozwoju, chętniej zmienią pracę. Właśnie dlatego rola ekspertów HR ds. szkoleń staje się kluczowa i coraz więcej firm zatrudnia takich pracowników. Choć świadomość na temat roli programów rozwojowych jest duża, bilans możliwości tworzonych przez ekspertów L&D nie zawsze wypada pozytywnie. Co prawda grupa ta wykazuje poprawę jakości działań w zakresie strategii szkoleniowych, jednak przed nami wciąż wiele wyzwań, które warto jak najszybciej zaadresować.

Daniel Idźkowski, Country Director GoodHabitz Poland

Jakich ekspertów HR poszukują dziś firmy?

Badanie wskazuje, że eksperci HR ds. szkoleń w swoim zawodzie cenią sobie przede wszystkim połączenie odpowiednich kompetencji miękkich z „twardą” wiedzą i zdolnością do trzymania ręki na pulsie. Idealny ekspert w obszarze rozwoju kompetencji kadr wyróżnia się odpowiednim charakterem, a także dużymi kompetencjami i wiedzą w swojej dziedzinie.

Aż 65% badanych wśród trzech kluczowych cech ekspertów od szkoleń i rozwoju kompetencji wyliczyli umiejętności miękkie i empatię, niewiele mniej stawia na znajomość aktualnych trendów szkoleniowych (57%). Co ciekawe, na podium znalazły się także kompetencje cyfrowe – wskazywane przez ponad co trzeciego respondenta (38%), co wciąż należy uznać za stosunkowo wysoki wynik. Czołową piątkę zamykają dobra organizacja własnej pracy (34% wskazań) oraz determinacja w dążeniu do celu (27%).

O Raporcie

Raport Bilans zawodowego rozwoju to pierwsze w Polsce tak kompleksowe opracowanie wyzwań, aspiracji i opinii ekspertów HR ds. szkoleń. Treść raportu oparto na badaniu ilościowym, zrealizowanym przez GoodHabitz i dat:awesome by Linkleaders w sierpniu i wrześniu 2022 roku za pośrednictwem narzędzia Webankieta. W pomiarze przeprowadzonym metodą profesjonalnego formularza internetowego (CAWI) wzięła udział grupa 114 ekspertów HR ds. szkoleń pracujących w Polsce.

Drukuj artykuł
Raport z badań został przygotowany przez Ekspertów GoodHabitz

 

GoodHabitz

Europejski lider rozwiązań szkoleniowych online. Działając od 2011 roku w 14 krajach firma zapewnia różnorodne narzędzia nauki dla ponad 2 mln użytkowników w całej Europie. Szkolenia są dostępne w 14 językach i skupiają się na rozwoju kompetencji miękkich, takich jak: zarządzanie i praca zespołowa, produktywność, sprzedaż, komunikacja czy znajomość języków obcych, a także kompetencji twardych w obszarze narzędzi oraz digital skills. Z rozwiązania korzysta ponad 2200 globalnych marek z różnych sektorów rynkowych, takich jak: SSC/BPO, bankowość, consulting, IT, retail, produkcja i wiele innych. Polski oddział GoodHabitz jest partnerem merytorycznym Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) – wiodącej organizacji reprezentującej sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

Więcej na: https://www.goodhabitz.com/pl-pl/

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.