Sytuacja firm szkoleniowych - badania PIFS

Rozwój, Badania

Niemalże 80% firm szkoleniowych nie jest już w stanie finansować swojej działalności z bieżących dochodów.
Polska Izba Firm Szkoleniowych opublikowała raport z III fali badania przeprowadzonego od 3 do 13 listopada. Jego wyniki dotyczą sytuacji ekonomicznej podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Wynika z niego m.in., że dla 95,5% firm pandemia stanowi realne zagrożenie powodujące drastyczny spadek sprzedaży. Aż 70% respondentów deklaruje, że swoją działalność finansuje wyłącznie z oszczędności.

Druga, jesienna fala pandemii i wynikające z niej restrykcje nadal mają negatywny wpływ na funkcjonowanie zdecydowanej większość firm szkoleniowych. Próby dostosowania się do obecnej sytuacji poprzez przeniesienie usług do Internetu nie przyniosły oczekiwanych efektów, a  według raportu z  badania sytuacji ekonomicznej podmiotów świadczących usługi rozwojowe 60% firm przekształciło jedynie 1/4 lub mniej swoich usług w formułę zdalną. 

Kluczowym problemem nadal jest przede wszystkim spadek sprzedaży. W odniesieniu do początku pandemii firmy szkoleniowe postrzegają sytuację ekonomiczną nieco lepiej, a wyrazem tego jest to, że  zmalał odsetek firm, których sprzedaż zmniejszyła się o prawie 100%. Obecnie 45,32% podmiotów zgłasza spadek sprzedaży w zakresie od 50 do 75% rok do roku, jednak nadal aż 16% informuje o spadku pomiędzy 75 a 100%. To jednak ciągle bardzo duży spadek przychodów ze sprzedaży mający silne następstwa biznesowe, które będą decydowały o możliwości utrzymania działalności. Już teraz 80% badanych firm szkoleniowych deklaruje, że nie jest w stanie finansować swojej działalności z bieżących przychodów, a powyżej 70% wykorzystuje swoje oszczędności. Około 5% firm wspiera się natomiast dofinansowaniem i dotacjami pochodzącymi głównie z tarczy antykryzysowej.

Sytuacja ta niestety nie napawa optymizmem i wśród firm szkoleniowych budzi obawy w perspektywie najbliższych miesięcy i całego nadchodzącego roku. To, jak funkcjonują firmy determinuje naturalnie także poziom zatrudnienia, a w kontekście utrzymującego się braku zamówień 1/5 przedsiębiorców
z branży spodziewa się konieczności zwolnień, a 1/4 spodziewa się kłopotów z wypłacaniem pensji.

To, że w najbliższym czasie nadal nie będzie zamówień od klientów przekonanych jest 83% ankietowanych, dlatego 14% spodziewa się upadłości a blisko co trzecia firma przewiduje konieczność zawieszenia działalności.

Pandemia koronawirusa dała się we znaki wielu branżom, a niektóre rynki zostały przez nią wręcz pogrążone. Niestety w dużej mierze dotyczy to także branży szkoleniowej. Na początku tej niezwykle trudnej sytuacji mieliśmy nadzieję, że w znacznej części firmy skutecznie będą mogły przenieść realizację swoich usług do online’u.  Niestety rzeczywistość okazała się o wiele bardziej skomplikowana. Głównym problemem obecnie jest spadek popytu na usługi rozwojowe, co dla wielu firm oznacza konieczność zakończenia lub zawieszenia działalności szkoleniowej. Niewiele wskazuje na poprawę sytuacji i wszyscy w branży wiedzą, że bez realnego wsparcia Rządu obecne perturbacje będą miały bardzo dotkliwe konsekwencje, w tym momencie trudne jeszcze do oszacowania - mówi Piotr Piasecki, Prezes Zarządu PIFS.

Potrzeba wsparcia branży przez rząd

W ramach badania o sytuacji ekonomicznej podmiotów świadczących usługi rozwojowe zapytano, co według firm jest w stanie realnie pomóc całej branży. Raport pokazuje, że blisko 60% respondentów wskazuje przede wszystkim na możliwość odroczenia płatności i zobowiązań wobec Skarbu Państwa, 36% oczekiwałoby finansowania wynagrodzeń i rozliczeń z podwykonawcami, 32% pomocy
w zmianie modelu biznesu i inwestycjach w tym zakresie, a 27% wsparcia w postaci pożyczek.

Polska Izba Firm Szkoleniowych intensywnie stara się o rządowe wsparcie dla Branży Szkoleniowej
i dąży do tego, aby została ona uwzględniona w Tarczy PFR 2.0. pierwszym projekcie Tarczy PFR 2.0 firmy szkoleniowe zostały pominięte, dlatego PIFS podejmuje obecnie działania mające na celu wprowadzenie zmian do projektu. 

O badaniu

Badanie sytuacji ekonomicznej podmiotów świadczących usługi rozwojowe przeprowadzono metodą CAWI na próbie 770 podmiotów (w  tym ponad 50% to jednoosobowe działalności gospodarcze oraz łącznie ponad 80% podmiotów z obrotami rocznymi poniżej 1 mln zł) realizowanym przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych.

Raport do pobrania ze strony PIFS: https://pifs.org.pl/aktualnosci/412-raport-pifs-z-badania-kondycji-i-sytuacji-ekonomicznej-770-podmiotow-w-branzy-szkoleniowej

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.