Rozwój zawodowy Polaków

Rozwój, Badania

Jak wynika z raportu „Wygoda kontra rozwój”, większość aktywnych zawodowo Polaków w wieku od 18 do 29 lat deklaruje, że w ostatnim roku rozwinęło się w pracy, zdobyło nowe umiejętności i podniosło swoje kwalifikacje zawodowe. Mimo istotnych zmian, jakie zachodzą na rynku pracy, odsetek dla tej grupy wiekowej pozostaje znacząco wyższy niż w przypadku osób starszych.

Wszystko wskazuje na to, że zmiany zachodzące na rynku pracy – obejmujące m.in. wydłużenie wieku emerytalnego – sprawią, że wśród aktywnych zawodowo Polaków coraz większą grupę będą stanowiły osoby w wieku powyżej 50 lat. Niezależnie od indywidualnych planów i aspiracji, ostatnie lata pracy zawodowej nie powinny być okresem zawodowej stagnacji. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Pracuj.pl, najwięcej osób (85%), które w ostatnim roku zdobyły nowe umiejętności i podniosły swoje kwalifikacje, było w wieku 19-29 lat. Znacznie gorzej przedstawiała się sytuacja w przypadku osób należących do przedziału wiekowego 50-59 lat, gdzie podobnego zdania było 56% badanych.

Źródło: Pracuj.pl

Wyraźne dysproporcje widoczne są także w przypadku przyznawania awansów i podwyżek. Mimo większego doświadczenia zawodowego, jakim mogą pochwalić się osoby w wieku 50-59 lat, zaledwie 20% z nich w przeciągu ostatnich trzech lat otrzymało awans, a 47% – podwyżkę. Dla porównania, wśród aktywnych zawodowo Polaków w wieku 18-29 lat, w ostatnich trzech latach awansowało 49% badanych, a podwyżkę otrzymało w tym czasie aż 69% badanych z tej grupy.

 

Źródło: Pracuj.pl

Podobny trend zauważalny jest również w przypadku gotowości do zmiany miejsca pracy, która w dalszym ciągu jest domeną młodych. Blisko co trzeci badany (32%) w wieku 18-29 lat bierze pod uwagę możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. Wśród osób w wieku 50-59 lat o zmianie myśli zaledwie co dziesiąta osoba, co najprawdopodobniej wynika z większej otwartości na zmiany zauważalnej u osób należących do pokolenia Y.

Źródło: Raport Pracuj.pl „Wygoda kontra rozwój”.
Wyniki badania motywacji zawodowych Polaków, zrealizowanego na zlecenie Pracuj.pl przez TNS Polska, na reprezentatywnej próbie 1000 aktywnych zawodowo Polaków.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez ekspertów portalu pracuj.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.