Ile zarobił trener w 2015 roku?

Rozwój, Badania


Klub Trenerów Biznesu przeprowadził sondaż na temat zarobków trenerów w roku 2015.

W sondażu uwzględniono 393 odpowiedzi. Według autorów raportu zarobki trenerów w Polsce przedstawiają się następująco.
Ankietowani

W sondażu wzięło udział 63% kobiet i 37% mężczyzn zajmujących się szkoleniami. Spośród trenerów (rozumianych tutaj jako osoba zajmująca się edukacją osób dorosłych przy wykluczeniu trenerów sportowych i personalnych) 73% prowadziło szkolenia miękkie. 55% ankietowanych zajmowało się rozwojem osobistym, 52% szkoleniami typowo biznesowymi, takimi jak sprzedaż, zarządzanie, marketing itp.

Trener na etacie?

Osoby zatrudnione w firmach szkoleniowych stanowiły 3%, a trenerzy wewnętrzni 22% wszystkich pytanych. Przeważali jednak freelancerzy to 49% ankietowanych. Pozostałe 26% to trenerzy prowadzący własną firmę szkoleniową. Co ciekawe jak czytamy w raporcie:"94 osoby, które pracują jako trenerzy wewnętrzni lub na etacie wskazały w jakiej formie są zatrudnieni. 71% z nich pracuje na podstawie umowy o pracę, 20% ma własną działalność gospodarczą, 8% pracuje na umowie zlecenie."

Wreszcie dochody

Dochody trenerów wewnętrznych i etatowych pracowników firm szkoleniowych w 2015 roku to kwota miesięcznie 1,4 - 32 tys. zł brutto. Przeciętnie było to wynagrodzenie rzędu 5600 zł. Osoby, które nie posiadają stałego wynagrodzenia pytano o stawki brutto za jedną godzinę pracy na sali szkoleniowej (minimalną, maksymalną oraz otrzymywaną najczęściej) przy szkoleniu trwającym 4 godziny. Tutaj również rozpiętość płac była ogromna. Najniższa otrzymana stawka wyniosła tylko 18,50 zł brutto, a najwyższa 18 tys. za 1 godzinę szkolenia. Były to oczywiście przypadki ekstremalne. Standardowa stawka wynosiła 150zł.

Konferencje, targi

Kolejną aktywność zawodową trenerów stanowią wystąpienia na konferencjach, targach. Spośród badanych 111 osób wskazało na takie doświadczenia zawodowe. Jak w tym przypadku kształtowały się stawki wynagrodzenia?
Wynagrodzenie brutto za jedną godzinę wystąpienia to kwota rzędu 20 zł- 9 tys. zł, najczęściej była to stawka na poziomie 150 zł. Czy trenerzy pracują bez wynagrodzenia? Spośrod 289 badanych trenerów 49% wskazało na przeprowadzenie szkolenia za darmo lub rozliczanego w formie barteru.

...

Z sondażu wynika, że ubiegając się o stanowisko trenera wewnętrznego możemy liczyć na wynagrodzenie około 5 tys. zł brutto, a firmy szkoleniowe niechętnie zatrudniają trenerów na etat. Jednocześnie jest wielu trenerów, których miesięczne wynagrodzenie brutto przekracza 10 tys. zł
(w sonadażu ok. 14%). Zatem kluczowe pytanie- czy płaca trenera się opłaca? Odsyłamy do raportu.

Źródło: Dochody trenerów 2015

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.