Kodeks Etyczny Coachingu

Rozwój, Prawo

Profesjonalny coaching powinien odbywać się na podstawie wcześniej zawartej umowy/kontraktu jasno określającego odpowiedzialność obu stron (coacha/ klienta / sponsora).

Profesjonalny coach powinien działać w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, w zgodzie z ustalonymi standardami etycznymi profesji coachingowej czyli…

Coach:

 • nie powinien wygłaszać nieprawdziwych treści na temat świadczonych usług
 • powinien rzetelnie przekazywać informacje na temat swoich kompetencji jako coacha, wiedzy specjalistycznej, doświadczenia, certyfikatów
 • powinien doceniać wkład i wysiłek innych, nie przedstawiać osiągnięć jako swoich
 • powinien rozpoznawać kwestie personalne, które mogą negatywnie wpływać na prowadzony coaching, włącznie z rozważeniem decyzji o jego zakończeniu (jeśli sytuacja tego wymaga)
 • powinien kompetentnie i rzetelnie przeprowadzać badania zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi, przykładając należytą uwagę do uzyskania pozwoleń osób zaangażowanych, nie działając na ich szkodę
 • prace uzyskane w związku z praktyką coachingu powinny być zapisywane, przechowywane i usuwane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, poufności, prywatności z zatosowaniem odpowiednich przepisów prawnych

Relacja z klientem:

 • świadczenie usług w zamian za inne usługi, towary, wynagrodzenie w formie niepieniężnej może nastąpić tylko, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie relacji coachingowej
 • nie nastąpi świadome przyjmowanie żadnych osobistych, zawodowych i finansowych korzyści wynikających z relacji z klientem poza określonymi w umowie
 • coach nie może wprowadzać w błąd i wygłaszać nieprawdziwych stwierdzeń na temat tego, co klient uzyska podczas coachingu czy od coacha
 • coach nie powinien udzielać mylnych i nieprawdziwych informacji czy rad
 • coach powinien jasno ustalać z klientami umowy czy kontrakty
 • przed pierwszą sesją lub w jej trakcie coach powinien wyjaśnić i starać się by klient zrozumiał charakter coachingu, granice poufności, uzgodnienia wynikające z umowy
 • na coachu spoczywa odpowiedzialność ustalania jasnych i zgodnych z kulturą granic w kontakcie fizycznym z klientem
 • niedozwolona jest utrzymywanie kontaktów seksualnych z bieżącymi klientami
 • coach powinien szanować prawo klienta do zakończenia coachingu w każdym momencie z zachowaniem uzgodnień umowy
 • proponowanie wprowadzenia zmian lub skorzystania z usług specjalistów następuje wówczas, jeśli coach uzna to za korzystne

Poufność/Prywatność:

 • coach winien przestrzegać zasad poufności w stosunku do informacji otrzymanych od klienta
 • coach powinien posiadać jasno określoną umowę lub kontrakt przed przekazywaniem informacji na temat coachingu osobom trzecim
 • coach powinien posiadać jasno określone warunki, na jakich będzie przebiegała wymiana informacji na linii coach- klient-sponsor
 • na trenerze uczących się coachów spoczywa odpowiedzialność wyjaśnienia im zasad poufności

Źródło: http://icf.org.pl/pl98,kodeks-etyczny-icf.html

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.