Wojciech Mazur

specjalista ds. prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Specjalizacja

W 2006 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierunek prawo. Praktykę zawodową rozpoczynał jako asystent sędziego. Następnie wyspecjalizował się w prawie pracy oraz bhp jako Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy. W 2011 r. ukończył Podyplomowe Studia w zakresie zarządzania bhp na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W okresie zatrudnienia w PIP specjalizował się w tematyce dotyczącej czasu pracy oraz wynagrodzeń . Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie kontroli związanej z prawną ochroną pracy, w szczególności zagadnień związanych z czasem pracy kierowców oraz zbiorowym prawem pracy. Bezpośredni udział w kontrolach pozwolił mu zdobyć szeroką wiedzę w zakresie stosowania prawa pracy. Od roku 2012 jako ekspert prawa pracy współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi dla sektora transportu samochodowego zajmując się tworzeniem regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz dokumentacji pracowniczej dla klientów, audytami dokumentacji pracowniczej, pomocą merytoryczną z zakresu prawa, reprezentacją klientów podczas kontroli PIP oraz sporządzaniem odwołań od decyzji i środków prawnych wydawanych po kontroli. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkoleń z zakresu prawa pracy, w tym czasu pracy kierowców oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontakt

Profil na portalach społecznościowych

g

Obszar działania

cała Polska

Kluczowe doświadczenie

Sąd Rejonowy w Tychach, stanowisko: asystent sędziego.

Państwowa Inspekcja Pracy, stanowisko: referent prawny, inspektor pracy.

Inkubator Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, stanowisko: prawnik.

INELO Stocerz Sp. Jawna, stanowisko: ekspert prawa pracy Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Recrutamos Doradztwo Personalne Sp. z o.o., stanowisko: prawnik/trener.

BHP-Kadry Konsultacje, stanowisko: specjalista ds. bhp.

Roos Spedition Sp. z o.o., stanowisko: doradca ds. czasu pracy kierowców.

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur: prawnik, ekspert prawa pracy.

Edukacja

Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: prawo, studia magisterskie.

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Jana Rosnera we Wrocławiu, aplikacja inspektorska (prawna ochrona pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy).

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, kierunek: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, studia podyplomowe.

Wykorzystujemy pliki cookies.