Renata Grelewicz

Menedżer HR, Trener biznesu, Coach

Specjalizacja

Rozwój kompetencji przywódczych, w tym zarządzanie strategiczne, budowanie i motywowanie zespołu, delegowanie zadań, komunikacja i udzielanie informacji rozwojowej Coaching kariery Zarządzanie zmianą Efektywność osobista

Obszar działania

pomorskie

Kluczowe doświadczenie

Posiada 15 letnie doświadczenie biznesowe w branży finansowej i informatycznej, w tym 10 lat na stanowiskach menadżerskich była odpowiedzialna za kreowanie polityki personalnej i wdrażanie narzędzi i procesów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Tworzyła i wdrażała procesy HR i administracji personalnej od podstaw. Min. zainicjowała i zaimplementowała model zarządzania przez cele dla kadry zarządzającej (MBO) w powiązaniu z systemem motywacyjnym, zbudowała kilka programów rozwojowych dla talentów, kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla opartych na wskaźnikach biznesowych.
Autorka licznych inicjatyw i programów wspierających budowę kultury organizacyjnej i zarządzania zmianą. Kilkakrotnie uzyskała tytuł Inwestora w Kapitał Ludzki, Solidnego Pracodawcy, Firmy Fair Play.

Edukacja

Uniwersytet Gdański, Psychologia
Coaching Center,Coach Wise Essentials Program i Coach Wise Equipped (programy akredytowane przez International Coach Federation
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Podyplomowe Studium Zarządzania Kadrami
Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej, Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych

Wykorzystujemy pliki cookies.