Przemysław Słatki

Konsultant umiejętności miękkich i osobistych.

Specjalizacja

Prowadzimy treningi dla przedsiębiorców i liderów departamentów zakupów.

Obszar działania

cała Polska

Kluczowe doświadczenie

Od już piętnastu lat w ramach działalności doradczej organizuje treningi dotyczące zarządzania projektami, modeli organizacji pracy zarządu w spółce, sprzedaży business to consumer jak również efektywnego funkcjonowania w grupie. Klientami są w dominującym stopniu kierownicy operacyjni i departamenty odpowiadające za terenowe struktury sprzedaży – co jest efektem specyficznego doświadczenia zawodowego coacha.

Edukacja

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, przez lata doświadczenia zawodowego rozbudował swoje specjalności na studiach certyfikacyjnych z przedsiębiorczości w Holandii.

Dodatkowe informacje

Jako autor, jest obecny kilka razy w roku w tygodniku Wprost, magazynie Coaching oraz Wirtualnej Polsce

Wykorzystujemy pliki cookies.