Natasza Antosiewicz

Trener kompetencji menedżerskich.

Specjalizacja

Przygotowuje warsztaty dla osób pracujących w biznesie i szefów pionów eksportu i importu. Wiodący anglojęzyczny szkoleniowiec Fundacji Training Projects.

Obszar działania

cała Polska

Edukacja

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego, na przestrzeni ostatnich lat wzbogacił horyzont zawodowych kompetencji na studiach doktoranckich z socjologii menedżerskiej w Japonii.
Aktywny posiadacz licencji doradczej: French Consulting Diploma

Dodatkowe informacje

Współautor wydawnictw: Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka, Chromatografia i techniki elektromigracyjne, Feynmana wykłady z fizyki. Tom 2.2. Elektrodynamika, fizyka ośrodków ciągłych, Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 371, Mechanika ośrodków ciągłych. Wybrane zagadnienia, Obsługa informacyjna w bibliotekach warszawskich, Projektowanie instalacji tryskaczowych, Strengthening the knowledge base for innovation in the European Union, Śląski Przegląd Statystyczny 9(15) 2011, Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków, Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu.
Jako komentator, pisze nieraz w Gazecie Wyborczej, magazynie Coaching oraz Wirtualnej Polsce

Wykorzystujemy pliki cookies.