Monika Bębnowska

Konsultant ds. komunikacji kryzysowej, trener biznesu

Specjalizacja

Przygotowuję i bezpiecznie przeprowadzam firmy przez sytuacje kryzysowe w mediach. Szkolę z relacji z mediami i z komunikacji z mediami w kryzysie. Opracowuję procedury antykryzysowe dla firm. Moderuję sesje strategiczne dot. wizerunku firm i współpracy z kluczowymi interesariuszami. Doradzam w działaniach CSR i wolontariatu pracowniczego.

Kontakt

Profil na portalach społecznościowych

l g

Obszar działania

Kluczowe doświadczenie

- komunikacja w sytuacjach kryzysowych
- relacje z mediami
- CSR
- wolontariat pracowniczy

Edukacja

- studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
- stypendia na Padagogische Hochschule w Dreźnie (Niemcy) i na Katholische Universitat Fribourg (Szwajcaria)
- studia uzupełniające w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Dodatkowe informacje

- wolontariuszka i współzarządzająca fundacją Emerging Voices w Bogocie w Kolumbii (2012-2013)

Wykorzystujemy pliki cookies.