Marzena Jankowska

trener biznesu, trener twardości psychicznej, psycholog

Specjalizacja

8 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów dla biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Specjalista treningu twardości psychicznej.

Kontakt

Obszar działania

cała Polska

Kluczowe doświadczenie

CEO firmy doradczo-szkoleniowej KOMILITON Trening i Rozwój *** Kierownik ds. szkoleń, Otawa Group – Grupa Doradcza *** Menedżer projektu HR w Centrum Usług CU Sp. z o.o. *** Starszy specjalista ds. HR w Svenberg – Doradztwo Personalne i Organizacyjne *** Wykładowca/trener/promotor prac podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, WZ Chorzów

Edukacja

Akademia Project Managera (studia podyplomowe), Wyższa Szkoła Bankowa WZ Chorzów *** Studia Doktoranckie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski *** Studia Magisterskie na Uniwersytecie Śląskim, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Kierunek Psychologia – magister psychologii *** VI Edycja Szkoły Trenerów, Metrum Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne

Dodatkowe informacje

Publikacje:

Jankowska M. „Na scenie życia zawodowego, czyli o sztuce autoprezentacji”. Fundraising. Magazyn o Zarządzaniu i Filantropii”, nr 3 *** Jankowska M. (2011). „Zagrzany do boju. Jak motywować fundraiserów”. Fundraising. Magazyn o Zarządzaniu i Filantropii”, nr 1 *** Jankowska M. (2011). „Twardość psychiczna a postrzeganie sytuacji pracy i życia rodzinnego przez menedżerów w kontekście kryzysu organizacji” W: E. Bielawska-Batorowicz, L. Golińska (red.): „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina praca w warunkach kryzysu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego *** Jankowska M. (2010). „Hardiness jako narzędzie wspomagające radzenie sobie w sytuacji kryzysowej” – przegląd badań. W: Skłodowski H. (red.): Człowiek w kryzysie – psychospołeczne aspekty kryzysu. Łódź: SWSPIZ, T. IX, Zeszyt 1 *** Jankowska M. (2010). „Twórczość jako proces samokreacji, wzmacniający twardość psychiczną w obliczu zmian”. W: Mendecka G. (red.): Oblicza twórczości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wykorzystujemy pliki cookies.