Magdalena Ignaczak

Psycholog, trener, doradca

Specjalizacja

Magdalena Ignaczak – psycholog, doradca, szkoleniowiec. Celem pracy we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje jest dzielenie się aktualną wiedzą oraz doświadczeniem z osobami i podmiotami koncentrującymi się na rozwoju, dawanie inspiracji do zmian i ulepszeń, umacnianie pozytywnego myślenia a także postawy aktywnej. Kieruje się przekonaniem, że życie z pasją daje największą satysfakcję i spełnienie zarówno w pracy zawodowej jak i sferze osobistej.

Kontakt

  • Poznań
  • wielkopolskie
  • email

Profil na portalach społecznościowych

f l g

Obszar działania

cała Polska

Kluczowe doświadczenie

Doświadczenie trenerskie obejmuje ponad 3 000 godzin przeprowadzonych szkoleń komercyjnych – realizowanych dla przedsiębiorstw i administracji publicznej. Jest specjalistą w obszarach budowania wizerunku, zarządzania zróżnicowanymi zespołami i komunikacji wewnętrznej, umiejętności menedżerskich i kompetencji interpersonalnych istotnych w pracy zawodowej. Pasjonują ją zagadnienia partnerstwa lokalnego, CSR, etyki w pracy zawodowej.
Bierze udział w realizacji licznych projektów unijnych ukierunkowanych na rozwój potencjału ludzkiego realizując szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw, kursy podnoszące kwalifikacje i aktywizujące – ponad 8 000 godzin. Jest aktywnym i docenianym wykładowcą akademickim, jej głównym atutem jest szerokie doświadczenie biznesowe i administracyjne, dlatego realizowała zajęcia praktyczne dotyczące zarządzania firmą i zasobami ludzkimi, psychologii, budowania wizerunku, wymogów rynku pracy i przedsiębiorczości – ponad 2 200 godzin.
Posiadane wykształcenie oraz doświadczenia zawodowe pozwalają jej na realizowanie szeroko pojętego doradztwa psychologicznego, zawodowego oraz związanego z budowaniem ścieżki karier. W tym zakresie zrealizowała 4400 godzin spotkań dla właścicieli i pracowników MSP, nauczycieli i pracowników sektora oświaty, pracowników i wolontariuszy organizacji wspierających niepełnosprawnych, studentów, osób poszukujących pracy, a także młodzieży.
Aktywnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promowania idei równowagi życiowej oraz uczenia się przez całe życie poprzez swoją działalność pro bono – doradztwo dla osób zakładających własną firmę, autorstwo artykułów dotyczących budowania wizerunku, wystąpienia konferencyjne oraz warsztaty dla młodzieży, a także organizację gry miejskiej, konferencji i targów pracy.

Edukacja

2013 - 2014
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty Milenium Gniezno
Studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe

2011 - 2012
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Studia podyplomowe: Akademia Trenera

2006 – 2007 r.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Studia podyplomowe: Zarządzanie Projektami Europejskiego Funduszu Społecznego
2003 r.
Agencja Rozwoju Gospodarczego Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich w Poznaniu
Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

2002 r.
Agencja Rozwoju Gospodarczego Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich w Poznaniu
Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem
Zarządzanie Wizerunkiem i Promocją Przedsiębiorstwa

1992 – 1998 r.
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Psychologia

Wykorzystujemy pliki cookies.