Maciej Nowosad

Trener Binzesu, Coach, Konsultant Biznesowy

Specjalizacja

+przywództwo + zarządzanie zespołem, + efektywność w zarządzaniu, + motywacja + strategia biznesu + budowanie i prowadzeniem relacji międzyludzkich w biznesie

Profil na portalach społecznościowych

f

Obszar działania

śląskie, dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie

Kluczowe doświadczenie

Ponad 8 lat pracy jako konsultant biznesowy i manager na arenie międzynarodowej. Głównie praca skupiała się na pracy z zarządem oraz managerami wyższego i średniego szczebla. Szkolenia wewnętrze i zewnętrze dla różnych organizacji.

Edukacja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kierunki: Zarządzanie Strategiczne, Zarządzenie zasobami ludzkimi
Johannes Gutenberg Universitat w Mainz kierunek: Business Management
Szkolenia z zakresu: Coaching Integratywnego, psychologii przywództwa, Personal Brand,
Efektywny Manager – Przywództwo sytuacyjne (Ken Blanchard), Psychlogia sprzedaży, Psychologia Biznesu, Public Speaking, Psychologia marketingu, Psychologia świadomości, Psychologia przywództwa, Psychologia zmiany, NLP Practitioner, NLP Master Practitioner

Dodatkowe informacje

Wierzę, że wszystko zależy od ludzi i tego jak organizują swoje otoczenie, zarówno biznesowe jak i prywatne. Podczas całej mojej kariery jako manager najbardziej docenianą cechą była motywacja i usamodzielnienie pracowników przez ich rozwój.

Wykorzystujemy pliki cookies.