Katarzyna Wodyńska

Psycholog/szkoleniowiec/wykładowca

Specjalizacja

Mgr psychologii, seksuolog, terapeuta rodzinny i par, psychodietetyk, spec. psychoterapii i terapii zaburzeń seksualnych, spec. diagnozy i terapii zaburzeń osobowości, interwent kryzysowy, trener/szkoleniowiec, oraz spec. praca socjalna. Ukończyła studia na specjalności psychoterapia i terapia seksualna, oraz seksuologia kliniczna, na których odbyła kursy przygotowujące do prawidłowego rozpoznania i leczenia zaburzeń psychicznych i seksualnych, jak też do pełnienia roli psychoterapeuty indywidualnego, par i rodzinnego. Od 2015 roku aktywnie włączała się do działań profilaktycznych prowadząc zajęcia psychoedukacyjne na terenie szkół podstawowych i średnich, prowadząc zajęcia dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży. Następnie podjęła współpracę z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych i organizacją Nowe Horyzonty – przeprowadzając szkolenia i konferencje specjalistyczne dla organizacji pomocowych, służb, instytucji pomocy społecznej, m.in.: OPS, MGOPS, ZI, GR, POLICJI, Kuratorów sądowych, WTZ, ŚDS, itd. Pełną ofertę szkoleń i warsztatów prześlę na życzenie :)

Kontakt

  • Warszawa
  • mazowieckie
  • email

Profil na portalach społecznościowych

f

Obszar działania

cała Polska

Kluczowe doświadczenie

1. Formacja mundurowa – starszy inspektor – psycholog/terapeuta/seksuolog/trener/szkoleniowiec
2. Ośrodek Integracji Społecznej – kierownik/psycholog
3. Poradnia Psychologiczna – psycholog, terapeuta, seksuolog (terapia rodzinna i par, terapia seksuologiczna i zaburz. osobowości, grupy wsparciowo-terapeutyczne, terapia indywidualna), diagnoza psychologiczna, opinie do szkół i sądów
4. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze – psycholog, praca z dziećmi i ich rodzinami
5. Kurator sądowy
6. Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Mokotów, praca socjalna, interwencja kryzysowa
7. Centra Szkoleniowe – prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla kadr OPP, OPS, WTZ, ŚDS; dla pracowników sądów (sędziów, kuratorów, itd.) itd. Dla CRPS, Nowe Horyzonty, itd.
8. Schronisko dla bezdomnych Centrum Pomocy - Psycholog/Pracownik socjalny
9. Stanowisko P.O. Kierownika w Domu Rotacyjnym dla osób bezdomnych
10. Zakład Aktywności Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych
Psycholog, doradca zawodowy dla ON – psychoterapia indywidualna i grupowa z podopiecznymi i ich rodzinami, poradnictwo seksuologiczne, doradztwo i poradnictwo zawodowe, szkolenia, koordynowanie spotkań/eventów, praca na płaszczyźnie marketingu społecznego – psycholog biznesu

Edukacja

1. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu – szkolenie dla kadr zarządzających – Organizacja Pomocy Społ.
2. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna: studia podyplomowe: Seksuologia kliniczna – spec. diagnoza i terapia zaburzeń seksualnych (pod kier. Prof. Z Lew-Starowicza)
3. Uniwersytet SWPS – w ramach kursu dokształcającego – Spec. diagnozy zaburzeń osobowości
4. Uniwersytet SWPS – studia podyplomowe – Psychodietetyka
Wydział Psychologii AEH w Warszawie,
5. Specjalność: psychoterapia i terapia seksualna (opiekun specjalizacji prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz)
Tytuł : magister psychologii
6. Wydział Pedagogiki WSI w Łodzi, Pedagogika – Praca Socjalna, Licencjat z uprawnieniami do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Dodatkowe informacje

wodynskak@gmail.com
terapeuci.terapeuci@gmail.com

Wykorzystujemy pliki cookies.