Joanna Kubicka

PhD, szkolenia, doradztwo, CSR, zrównoważony rozwój, sustainability, hr, zero waste, circular economy, lean

Specjalizacja

Specjalizuję się w tematyce zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Tłumaczę cel i konieczność wprowadzania ekologicznych i etycznych rozwiązań w biznesie. Wykładam teorię oraz rozwijam umiejętności w zakresie opracowywania i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstwa, opartej o zasady działania w obiegu zamkniętym (circular economy), minimalizującej ilości odpadów (zero waste) oraz negatywny wpływ organizacji na środowisko naturalne. Uczę jak monitorować i raportować efekty zrównoważonych działań (EMAS, GRI) oraz wykorzystać je do marketingu i budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Motywuję do działania poprzez wskazywanie korzyści wynikających z wprowadzenia zmian.

Kontakt

  • Wrocław
  • dolnośląskie
  • email

Profil na portalach społecznościowych

l

Obszar działania

łódzkie, śląskie, dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, wielkopolskie

Kluczowe doświadczenie

Posiadam kompetencje i warsztat wykładowcy oraz wieloletnie doświadczenie, który umożliwiają mi realizację usług edukacyjnych na najwyższym poziomie, zarówno autorskich, jak i zleconych przez Państwa. Pracowałam dla Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Stowarzyszenie ekologiczne Eko-Unia, Fundacja OnWater.pl, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, PROFES sp. z o.o. sp. k., Fundacja Avant Art, Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji Sp. z o. o, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Edukacja

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (lata 2001-2007), tytuł: magister, Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek Marketing i Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Kadrami, tytuł pracy: „Czynniki sukcesu menedżerów kultury”.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (rok 2013), stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ zmian w otoczeniu na zarządzanie i wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykładzie przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego).

Dodatkowe informacje

Opracowuję autorskie programy rozwojowe, oparte na analizie dostępnej literatur, obowiązującego prawa i standardów oraz dobrych praktyk, wdrażanych przez przedsiębiorstwa. Uwzględniam w nim również trendy i wyzwania wynikające z pogłębiających się efektów zmian klimatu, zdefiniowane zarówno z perspektywy biznesu, jak i ekologicznych organizacji pozarządowych.

Wykorzystujemy pliki cookies.