Dominik Szczepan

doradca

Specjalizacja

od niemal pięciu lat pracowicie konstruuje seminaria dotyczące coachingu i mentoringu podwładnych, relokacji kadr zagranicznych, sprzedaży business to consumer i radzenia sobie ze stresem. Klientami są w dominującym stopniu kierownicy liniowi i zespoły administracyjne – co wynika z wąskiego doświadczenia branżowego eksperta.

Obszar działania

cała Polska

Edukacja

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, po studiach magisterskich poszerzył posiadane kwalifikacje na kursach podyplomowych z zarządzania strategicznego w Bułgarii.

Dodatkowe informacje

Jako autor, jest obecny cyklicznie w Dzienniku Prawo i Gospodarka, Businessman Magazine oraz Onecie

Wykorzystujemy pliki cookies.