Artur Woźniak

Instruktor Metody Harada odpowiedzialny za rozwój metody w Polsce i krajach bałtyckich. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami i firmami przemysłowymi

Specjalizacja

Wspieram menadżerów , pracowników i firmy w zwiększaniu potencjału zawodowego i osobistego przy wykorzystaniu Metody Harada. Szkolę w obszarach ciągłego doskonalenia, lean leadership, budowania przewagi konkurencyjnej.

Kontakt

Obszar działania

łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, lubelskie, mazowieckie

Wykorzystujemy pliki cookies.