Anna Sarczyńska

trener, doradca zawodowy, wykładowca

Specjalizacja

Licencjonowany doradca zawodowy. Certyfikowany Trener online. Specjalizuje się m.in. w planowaniu kariery, tworzeniu indywidualnych planów rozwoju, odkrywaniu talentów, komunikacji międzyludzkiej, przygotowaniu klientów do procesu rekrutacyjnego oraz szeroko pojętej pracy na zasobach i twórczym myśleniu. Ekspert w procesie diagnozy kompetencji osób długotrwale bezrobotnych w Projekcie „Partnerstwo Na Recz Zatrudnienia. Aktywizacja – Motywacja – Praca”. Trenerka doświadczona w prowadzeniu różnych treningów i warsztatów interpersonalnych m.in. dla kobiet nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dla młodzieży. Autorka artykułów i publikacji branżowych (m.in. Nauczanie kreatywności – szczególne wyzwanie dla doradztwa zawodowego, „Doradca zawodowy”, 2(31)/2015; Trudne poszukiwanie szczęścia. Ile psychologa zawiera w sobie doradca zawodowy?, „Doradca zawodowy”, 1(26)/2014; Wyjść poza schemat. Rola i zadania zajęć z kreatywności w ofercie publicznych służb zatrudnienia [w:] „Edukacja, Rynek pracy, Rozwój”, Kielce 2015). Ceniona prelegentka na konferencjach dotyczących kariery i rynku pracy (m.in. Edukacja i rynek pracy w perspektywie aktywności całożyciowej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, Doradztwo zawodowe – przyszłość bliższa i dalsza w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie).

Kontakt

  • Złotoryja
  • dolnośląskie
  • email

Profil na portalach społecznościowych

l g

Obszar działania

dolnośląskie

Kluczowe doświadczenie

Przygotowanie i prowadzenie seminariów internetowych, webinariów w czasie rzeczywistym

Ekspert w procesie diagnozy / Doradca zawodowy - Diagnoza potencjału i deficytów kompetencji zawodowych uczestników projektu / Przygotowanie bilansu otwarcia / Eksperckie konsultacje indywidualne

Praca warsztatowa z grupą osób narażonych na wykluczenie społeczne. Bloki tematyczne: kreatywność, komunikacja interpersonalna, asertywność, zmiana przekonań, budowanie samooceny, aktywne poruszanie się po rynku pracy, osobisty marketing, autoprezentacja, sporządzenie dokumentów aplikacyjnych, skuteczne planowanie.
Przeprowadzenie szkoleń warsztatowych z przedsiębiorczości

Edukacja

Uniwersytet Zielonogórski
- magister pedagogiki, specjalność: poradnictwo

Obszerny pakiet szkoleń z zakresu poradnictwa zawodowego i metodyki pracy z grupą.

Dodatkowe informacje

Prywatnie interesuje się fotografią, marketingiem i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Ceni sobie moc pozytywnego myślenia. Zwolenniczka felinoterapii.

Wykorzystujemy pliki cookies.