Agnieszka Karasińska-Kupis

Trener biznesu i konsultant - komunikacja, etykieta biznesu, działania zespołowe, inne kompetencje miękkie

Specjalizacja

Przez wiele lat pracowałam na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Od kilku lat pracuje jako trener (prowadzę szkolenia i warsztaty dla spółek prawa handlowego, administracji publicznej i innych instytucji) oraz konsultant i ekspert w projektach z obszaru komunikacji i zarządzania. Prowadzę szkolenia m.in. z szeroko rozumianej komunikacji, etykiety, poprawności językowej, zarzadzania zespołami, zarządzania sobą w czasie, zarzadzania stresem, negocjacji i innych kompetencji miękkich.

Kontakt

Profil na portalach społecznościowych

f l

Obszar działania

cała Polska

Kluczowe doświadczenie

Trener (od 2009 r.)

Ekspert merytoryczny i konsultant w projektach realizowanych m.in. dla administracji rządowej, samorządowej, spółek prawa handlowego (zarządzanie, komunikacja, działania wizerunkowe)

Członek Zarządu spółek prawa handlowego i instytucji pozarządowych

Członek kadry kierowniczej w instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy strukturalnych, mediach, instytucjach finansowych (obszar związany z informację, promocją, PR, wprowadzaniem nowych marek)

Inne

Edukacja

Studia podyplomowe - Zarzadzanie zasobami ludzkimi (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi)

Wyższa Szkoła Promocji - Instytut Public Relations, Zarządzanie

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania - Politologia (specjalność: komunikacja społeczna i PR)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - studia na Wydziale Ekonomiczno - Społecznym

Wiele specjalistycznych szkoleń potwierdzonych certyfikatami (np. PRINCE2)

Dodatkowe informacje

Autorka tekstów, prelegent na konferencjach.
Współpracuję z organizacjami na zasadzie wolontariatu, wspieram ciekawe inicjatywy.

Zapraszam do współpracy.

Wykorzystujemy pliki cookies.