Agata Nowak

Szkoleniowiec umiejętności miękkich i osobistych

Specjalizacja

Przygotowuje kursy dla sprzedawców i szefów terenowych jednostek handlowych.

Obszar działania

cała Polska

Edukacja

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, po studiach magisterskich rozbudował spektrum specjalizacji na studiach doktoranckich z psychologii społecznej w Chorwacji.

Dodatkowe informacje

Jako ekspert, pojawiam się z różną częstotliwością w tygodniku Wprost, dwutygodniku Arkana Lidera oraz Pracuj.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.