Łukasz Niedobecki

trener, mentor

Specjalizacja

d już pięciu lat indywidualnie organizuje spotkania z miękkiego zarządzania zespołem, wchodzenia na rynki międzynarodowe, negocjacji metodą aukcji odwróconych jak również marketingu personalnego. Odbiorcami są w dominującym stopniu sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta i zespoły odpowiadające za terenowe struktury sprzedaży – co jest efektem unikalnego doświadczenia praktycznego wykładowcy .

Obszar działania

cała Polska

Edukacja

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, po latach poszerzył spektrum specjalizacji na szkoleniach zagranicznych z przedsiębiorczości w Chorwacji.
Jako autor, pisze comiesięcznie w Gazecie Wyborczej, dwutygodniku Arkana Lidera oraz Pracuj.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.