Specjalista ds. płac

Data publikacji ogłoszenia: 16.03.2020
Nr Referencyjny:
 • Miejsce pracy: Gliwice
 • Rodzaj pracy: inna

Zadania:

Rodzaj umowy: na okres próbny

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 

Zakres obowiązków:

 • poprawne, zgodne z przepisami prawa naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów
 • o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie list płac,
 • ustalanie uprawnień do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, wynagrodzenia za czas urlopu oraz naliczanie zasiłków
 • i administrowanie dokumentacją w tym zakresie,
 • naliczanie potrąceń z wynagrodzeń, w tym zajęć komorniczych, sądowych, itp.,
 • sporządzanie sprawozdań oraz deklaracji do instytucji zewnętrznych (m.in. ZUS, US, GUS, MZ),
 • sporządzanie rocznych informacji PIT- 11,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, 
 • sporządzanie raportów, zestawień płacowych, analiz na potrzeby wewnętrzne,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz deklaracji korygujących w programie Płatnik,
 • udzielanie informacji pracownikom z zakresu prawa pracy oraz naliczonych wynagrodzeń,
 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez pracowników, sprawdzanie przygotowanych naliczeń i dokumentów,
 • organizacja pracy w zespole, delegowanie zadań,
 • nadzór nad realizowanymi w dziale zadaniami,
 • czynny udział w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych procedur, regulaminów i zarządzeń w obszarze płacowym .

Wymagania:

 • wykształcenie - wyższe w kierunku finansów/księgowości),
 • minimum 3 lata pracy w dziale płac powyżej 500 osób,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników pod kątem poprawności wykonania powierzonych zadań,
 • praktyczna wiedza na temat zagadnień płacowo-księgowych,
 • mile widziane doświadczenie w placówkach służby zdrowia,
 • mile widziana znajomość programu Info-Medica,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, naliczania wynagrodzeń,  ubezpieczeń społecznych, zasad opodatkowania oraz księgowania,
 • zaangażowanie w  wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy, komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • skrupulatność, dokładność, systematyczność, odpowiedzialność,
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy,
 • zdolność do logicznego i szybkiego myślenia,
 • wysoka kultura osobista,
 • otwartość na zmiany,
 • umiejętność ustalania priorytetów,
 • biegła znajomość MS Offiice w tym bardzo dobra znajomość programu Excel.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • aktualne CV

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. ODDZIAŁ W GLIWICACH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
 2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.
 3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego ( art. 6 ust. 1b RODO)
 4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy."
 6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Aplikuj

Newsletter

HR Wydarzenia

Data Temat Miasto
17.04 17.04 Forum Rozwoju Liderów Jesionka koło Rzeszowa
25.05 27.05 XV KRAKOWSKIE FORUM WYNAGRODZEŃ, Kraków
24.06 25.06 V edycja Konferencji E-Learning Fusion (ELF20) Warszawa
28.09 28.09 Konferencja Wellbeing w Praktyce Warszawa

Wykorzystujemy pliki cookies.