Damian Kasza

Psycholog, Trener

Specjalizacja

Dziedzina: prowadzenie treningów z kompetencji miękkich, negocjacji, oraz dziedzin związanych z neuropsychologią, psychologią przywództwa

Kontakt

  • Ruda Śląska
  • śląskie
  • email

Obszar działania

śląskie

Kluczowe doświadczenie

Fundacja „Inicjatywa” – pracownik ds. Reintegracji - Program Aktywności Lokalnej:
- Diagnoza sytuacji życiowej uczestników projektu
- Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji (dobór odpowiednich form wsparcia)
- Praca wspierająca wobec uczestników projektu

Sensly – porady i konsultacje psychologiczne online

Poradnia „RUBINOWA” – Psycholog
- Praca z dziećmi i rodzicami – Wczesne Wspomaganie Rozwoju
- Pomoc psychologiczna – dzieci i dorośli:
o ASD
o Stany lękowe
o Doradztwo zawodowe
o Wypalenie zawodowe
o Konflikty małżeńskie i rodzinne

Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach - psycholog szkolny
- Koordynacja zespołów PPP w szkole
- Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom dzieci i młodzieży
- Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zespół Szkolno-Przedszkolny z oddziałami integracyjnymi nr 5 Gliwice – psycholog szkolny
- Kontakt z trudnym “klientem”
- Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym, w tym TUS
- Podejmowanie działań interwencyjnych w nagłych przypadkach

Wykorzystujemy pliki cookies.