Mariusz Dłużak

akredytowany coach IC, ICF, ICC

Specjalizacja

Pomagam organizacjom wdrażać kulturę pracy zespołowej opartą na coachingu, mentoringu, Action Learning i mediacjach.

Profil na portalach społecznościowych

f T l

Obszar działania

cała Polska

Kluczowe doświadczenie

- Jestem doświadczonym coachem - na poziomie executive (akredytacje IC, ICF, ICC) oraz coachem grupowym i zespołowym. Pracuję metodą Action Learning wg standardów WIAL.
- Specjalizuję się w teamcoachingu zespołów w kryzysie, czyli przeprowadzam skonfliktowane grupy ludzi przez proces stawania się wysoko efektywnie działającymi zespołami.
- Realizuję procesy mentoringu w organizacjach od szkolenia mentorów i mentee, przez dobór par, aż do zmierzenia rezultatów.
- Przeprowadzam mediacje w organizacjach - pracownicze i gospodarcze.
- Udrażniam komunikację wewnętrzną oraz projektuję i wdrażam szkolenia procesowe dla zespołów zarządzających.

- v-ce Dyrektor Izby Coachingu Oddziału na Śląsku
- 08.2019 akredytowany coach International Coaching Community,
- 11.2018 akredytowany coach International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach,
- 01.2018 akredytowany coach Izby Coachingu,
- 10.2017 certyfikowany coach Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego

Edukacja

- Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie | Kierunek: psychologia w biznesie | Specjalizacja: negocjacje i mediacje
- Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach | Specjalizacja: konsultant - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
- Szkoła Profesjonalnego Coachingu | Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego | Specjalizacja: Profesjonalny coaching
- Metrum - Szkolenia. Coaching. Doradztwo | Specjalizacja: Trener umiejętności psycho-społecznych
- Instytut Terapii Gestalt | Staż w ujęciu gestalt

Dodatkowe informacje

Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz
- zbudować wysoko efektywny zespół, który stanowi przewagę konkurencyjną,
- wyprowadzić zespół z kryzysu przezwyciężając dysfunkcje pracy zespołowej,
- zaprojektować i wdrożyć kulturę mentoringu / coachingu w organizacji,
- rozwijać kompetencje mentorów / coachów, wspierać ich oraz weryfikować korzyści dla firmy,
- korzystając z mediacji bez rozgłosu rozwiązywać sprawy pracownicze, np. o mobbing.

Wykorzystujemy pliki cookies.