Katarzyna Hylińska

Accredited Neurolanguage Coach

Specjalizacja

NEUROLANGUAGE COACHING - Coaching językowy oparty na neuronauce

Kontakt

Profil na portalach społecznościowych

f l

Obszar działania

mazowieckie

Kluczowe doświadczenie

* CERTYFIKOWANY COACH NEUROJĘZYKOWY (Akredytacja ICF);

proces NEUROLANGUAGE COACHING
=
TRADYCYJNY COACHING + NEURONAUKA + NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO

- wsparcie klienta w kształtowaniu umiejętności płynnego posługiwania się językiem obcym oraz nabywania dużej samoświadomości
- projektowanie i prowadzenie procesów coachingu neruojęzykowego tak, aby uczenie się było angażujące, przyjemne i trwale efektywne
- proces transformacji ze stanu jedno do dwujęzycznego w środowisku facylitującym przyswajanie wiedzy
- proces współtworzony przez klienta
- optymalnie dopasowany do potrzeb organizacji
- podzielony na spójne etapy
- z konkretnym celem i określonymi ramami czasowymi
- oparty na profesjonalnej relacji coach-klient zgodnej z etyką obowiązującą certyfikowanych coachów ICF
- mierzalne efekty przekładające się na konkretne działania


* TRENER I TŁUMACZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu:
- szkoleń z zakresu biznesowego języka angielskiego,
- kursów z języka specjalistycznego,
- kursów przygotowujących do Cambridge English Exams,
- szkoleń w języku angielskim z zakresu umiejętności miękkich i twardych
- konwersatoriów z obszaru zainteresowań klienta

Edukacja

Efficient Language Coaching Ltd
Internationally Certified Neurolanguage Coach (ICF Accreditation)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
magister filologii angielskiej

Dodatkowe informacje

www.katarzynahylinska.com

Wykorzystujemy pliki cookies.