Elżbieta Kowalewska

Employee & Customer Experience / Komunikacja i współpraca różnych pokoleń / Zwiększanie zaangażowania pracowników / Trener biznesu

Specjalizacja

Wdrażanie w firmach "LUDZKIEJ STRONY BIZNESU" - tworzenie środowisk pracy przyjaznych różnym pokoleniom, zwiększającym zaangażowanie pracowników, budujących pozytywne doświadczenia pracowników i klientów. Wspieranie liderów w doskonaleniu i umiejętnym wykorzystaniu różnych stylów zarządzania. Tworzenie i realizacja autorskich projektów rozwojowo-wdrożeniowych dotyczących miękkich aspektów zarządzania różnymi pokoleniami. Szkolenia z doskonalenia umiejętności miękkich; szkolenia dotyczące sprzedaży i obsługi klienta.

Kontakt

Profil na portalach społecznościowych

l

Obszar działania

łódzkie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie

Kluczowe doświadczenie

28 lat pracy w biznesie, w tym:
- 8 lat w firmie z "ludzką twarzą",
- 20 lat na stanowiskach handlowych i menedżerskich,
- 14 lat w roli konsultanta i trenera biznesu w firmach doradczo-szkoleniowych i swojej własnej.
- Konsultant, trener biznesu, sprzedawca, asesor, audytor.
- Menedżer produktu.
- Menedżer zmiany.
- Asystent.

Edukacja

- SGGW Warszawa, Studium Podyplomowe MBA-IZMA "Marketing i Zarządzanie w
Gospodarce Żywnościowej"
- SGH Warszawa, Studium Podyplomowe "Menedżer Jakości" Kolegium Zarządzania i
Finansów
- SGGW-AR Warszawa, Wydział Technologii Żywności

Dodatkowe informacje

Certyfikaty:
- MTQ 48 - AQR International
- ILM 72 - AQR International
- Silni i gotowi na wyzwania - trening rozwoju postawy skuteczności - 4Business&People
- Negocjacje Win-Win - Doradca Consultants Ltd./Huthwaite International
- Train The Trainers - Huthwaite International
- ISO 9000:2000 Lead Auditor - Lloyd Register Quality Assurance Inc
- SPIN - Technika Efektywnej Sprzedaży - Doradca Consultants Ltd./Huthwaite
International

Wykorzystujemy pliki cookies.