Anna Ligęza-Łaciok

Trener, Project Manager

Profil na portalach społecznościowych

f l

Obszar działania

świętokrzyskie, lubelskie, mazowieckie, podkarpackie

Kluczowe doświadczenie

TRENER :

III.2014 – obecnie Montownia Czasu
• Trener/wykładowca (ponad 460 przeprowadzonych godzin szkoleniowych)
-prowadzenie szkoleń dla różnych grup społecznych (osoby bezrobotne, przedsiębiorcy, kadra naukowa)
 Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 Opracowanie i elementy składowe biznes planu
 Pozyskiwanie środków na otwarcie działalności gospodarczej
 ABC przedsiębiorczości
 Działalność gospodarcza – aspekty prawne i ekonomiczne
 Prawo pracy we własnej działalności gospodarczej
 Dokumenty i dowody księgowe
 Zarządzanie projektami ( w tym projektami badawczymi)
 Pozyskiwanie środków na działalność ( w tym działalność B+R)
 Strategie wejścia na rynek zagraniczny (warsztaty dla przedsiębiorców)
 Ochrona danych osobowych, wdrożenia I doradzwo w zakresie nowych przepisów (RODO)

II. 1- obecnie The Quality of Life sp. z o.o.

• Wykładowca/ Trener
Prowadzenie szkoleń (ponad 3500 godzin) dla różnych grup społecznych (kadra naukowa, administracja publiczna, przedsiębiorcy, osoby fizyczne) z obszarów tematycznych:

 zarządzania projektami badawczymi
 pozyskiwania środków finansowych na ochronę patentową i komercjalizację wiedzy komercjalizacji wyników badań naukowych transferu technologii i innowacji
 zakładanie działalności gospodarczej pozyskiwanie środków na założenie i rozwój DG przygotowanie biznesplanu -doradztwo indywidualne i grupowe
 Ochrona danych osobowych (szkolenia dla przedsiębiorców i administracji publicznej)

II-XI.2013 DGA Human Capital Management Spółka z o. o.

• Wykładowca/ Trener
-prowadzenie szkoleń w okresie 02.2013 dla kadry naukowej uczelni woj. Śląskiego z zakresu:
 pojęcie i identyfikacja własności intelektualnej, prawna ochrona własności intelektualnej (8 godz.)
 pojęcie i cele komercjalizacji wiedzy(16 godz.)
 zarządzanie projektem badawczym (32 godz.)

XII.2012 Center Consulting

• Wykładowca/ Trener
-prowadzenie szkoleń w okresie 05.12-06.12.2012 dla kadry naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ( 2 gr. po 15 os.) z zakresu:
 wstępna ocena potencjału komercyjnego projektów B+R (4 godz.)
 finansowanie ochrony i komercjalizacji wyników badań naukowych (4 godz.)
 marketing wyników badań naukowych (8 godz.)


Tematy innych przeprowadzonych szkoleń:MANAGER:

 Klastry i powiązania sieciowe (75 godz. – szkolenia dla przedsiębiorców z branży turystycznej w ramach sieci Enterprise Europe Network )
 Sprzedaż marginalna, ograniczona i lokalna (78 godz.)
 Rolnictwo ekologiczne (62 godz.)
 Marketing produktów rolnych (48 godz.)
 Obsługa klienta (270 godz.)
 Negocjacje biznesowe (180 godz.)
 Administracja biurowa, archiwizacja dokumentów (290 godz.)
 Ochrona danych osobowych (ponad 120 godz.)I.-XI.2013 Róg sp.j. Consulting & Business Training:

• Kierownik projektu
-zarządzanie projektem (czasem, ryzykiem, zespołem, zasobami), delegowanie obowiązków, sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji projektu, sporządzania wniosków o płatność, kontrola budżetu i harmonogramu projektu, współpraca ze specjalistami projektu i księgową

X. 9- VII.2011 Akademia Humanistyczno Ekonomiczna:

• Koordynator regionalnego biura projektów europejskich
-zarządzanie zespołem, przygotowywanie projektów w ramach EFS, koordynacja projektów realizowanych w ramach biura

Edukacja

X.2017-obecnie: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Przygotowanie
pedagogiczne - studia podyplomowe Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej I Nauk Społecznych
X.201 – obecnie Ochrona danych osobowych i Informacji Niejawnych, studia
podyplomowe Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych
V.2014-VII.2014: Certified Project Management PRINCE2 Level Founation
XI.2013-I.2014: Certified Project Management Associate, poziom D (IPMA-D)

X.2005-VI.2007: Uniwersytet Warszawski, magisterium na Wydziale Nauk
Politycznych

X.2002-VI.2005: Akademia Krakowska im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, licencjat
na Wydziale Stosunków Międzynarodowych

Wykorzystujemy pliki cookies.