Agata Spała

Ekspertka ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych

Specjalizacja

Prowadzę firmę, w której kompleksowo wspieram inne firmy w zatrudnieniu pracowników z niepełnosprawnościami. Projektuję autorskie programy wprowadzenia procesu zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla firm i organizacji. Pomagam firmom w opracowaniu programów skutecznie zmniejszających koszty PFRON w przypadku jeśli firma nie osiąga 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zajmuję się wsparciem w pozyskaniu i comiesięcznej obsłudze dofinansowań do wynagrodzeń ze środków PFRON (obsługa SOD). Rekrutuję pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Prowadzę szkolenia dotyczące rekrutacji osób z niepełnosprawnością, praktycznych aspektów prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, budowania zespołów różnorodnych i zarządzania nimi. Lubię mówić że „oswajam niepełnosprawność” w środowisku pracy m.in. poprzez szkolenia z komunikacji i współpracy z pracownikami niepełnosprawnymi dla kadry zarządzającej i pracowników firmy. Od 2014 do chwili obecnej przeszkoliła ponad 800 osób na stanowiskach menadżerskich, pracowników działów HR, pracowników działów kadr i księgowości, liderów zarządzających zespołami. Prowadzę indywidualne doradztwo w zakresie przystosowania firmy i stanowisk pracy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz szkolenia z obsługi niepełnosprawnego klienta. Jestem częstą prelegentką konferencji tematycznie związanych z HR i CSR, autorką artykułów z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Jestem partnerem dla wielu firm i organizacji pozarządowych.

Profil na portalach społecznościowych

f l g

Obszar działania

cała Polska

Wykorzystujemy pliki cookies.