Konwent Prawa Pracy III edycja

Konferencja -

Opis wydarzenia

tagi: prawo pracy, zmiany, kadry i płace

Konwent ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami i zmianami w zakresie prawa pracy. Omówione zostaną kwestie:urlopów rodzicielskich, podróży służbowych oraz czasu pracy ze szczególnym omówieniem najnowszych zmian.

Program

8.15-9.00 Rejestracja gości
9.00-9.30 Otwarcie konferencji
9.30-10.00

Innowacyjność w systemach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych - najnowsze trendy

Michał Grzybowski - ekspert EY

10.00-10.15 Przerwa, stoliki eksperckie
  Kadry i płace Czas pracy Delegacje, świadczenia, optymalizacja wynagrodzeń
10.15-11.05

Urlopy rodzicielskie w nowej odsłonie - zasady udzielania Maria Sobieska

 

Zobacz prezentację

 • zasady udzielania urlopów rodzicielskich przed porodem
 • nowe wymiary urlopów związanych z rodzicielstwem
 • nowy urlop rodzicielski - kto jest uprawniony- nowe terminy składania wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem
 • łączenie pracy zawodowej z urlopami związanymi z rodzicielstwem
 • ochrona pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem
 • nowe zasady udzielania urlopów wychowawczych (zmiana uchwalona przez Sejm 26 lipca 2013 r.)
 • wpływ urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy (zmiana uchwalona przez Sejm 26 lipca 2013 r.)

Zmiany w czasie pracy uchwalone przez Sejm 12 lipca 2013 r. Joanna Kaleta

Zobacz prezentację 

 • wydłużony 12-miesięczny okres rozliczeniowy
 • zmiana zasad sporządzania rozkładów czasu pracy
 • wprowadzenie ruchomego czasu pracy
 • odpracowywanie wyjść z pracy a nadgodziny
 • zmiana trybu wprowadzania przerywanego czasu pracy

Świadczenia rzeczowe – cz.1

Prelegent: Przemysław Karwacki, Rafał Tołwiński

 • Telefony i samochody służbowe
 • Pakiety medyczne i ubezpieczenia na życie
 • Mieszkania pracownicze
 • Narzędzia i sprzęt
11.05-11.55 Zasiłek macierzyński po wprowadzeniu urlopów rodzicielskich Maria Sobieska
 • nowe zasady ustalania zasiłku macierzyńskiego
 • wpływ terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski na wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • wpływ rezygnacji z urlopu przez matkę i dalszego korzystania przez drugiego z rodziców na wysokość zasiłku macierzyńskiego

Zasady wprowadzania maksymalnie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego i konsekwencje jego wdrożenia Iwona Jaroszewska-Ignatowska

Zobacz prezentację 

 • w jakich systemach czasu pracy można wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy
 • tryb wprowadzania wydłużonego okresu rozliczeniowego
 • jak zaplanować czas pracy w wydłużonym okresie rozliczeniowym
 • okres przejściowy

Jak efektywnie wynagradzać menedżerów i zarząd

Prelegent: Witold Widurek, Jan Kondrusik

 • Efektywne kosztowo formy wynagradzania kadry menedżerskiej i członków zarządu
 • programy motywacyjne oparte na akcjach - motywowanie kluczowych pracowników w dłuższym okresie.
11.55-12.10 Przerwa kawowa, stoliki eksperckie
12.10-13.00

Rozliczanie podróży służbowych - pół roku obowiązywania nowych przepisów - pytania i wątpliwości Małgorzata Skibińska

 

Zobacz prezentację

Nowe zasady sporządzania rozkładów czasu pracy Anna Telec

Zobacz prezentację 

 • W jakiej formie i z jaką częstotliwością należy ustalać rozkłady czasu pracy
 • Zasady ustalania rozkładów czasu pracy
 • Kiedy nie trzeba ustalać rozkładów czasu pracy
 • Zmiana rozkładu czasu pracy

Świadczenia pracownicze - cz. 2

Prelegent: Rafał Tołwiński, Tomasz Socha

 • Funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - kontrole ZUS
 • Karty sportowe i bilety na imprezy
 • Spotkania firmowe i szkolenia
13.00-13.50

Wystawianie świadectw pracy w przypadku umów terminowych Maria Sobieska

Zobacz prezentację 

 • wystawienie świadectwa pracy po upływie 24-miesięcznego okresu zatrudnienia - określenie terminu
 • pierwsza umowa trwająca w dniu wejścia znowelizowanych przepisów a termin wydania świadectwa pracy,
 • zgodność z przepisami wydania świadectwa pracy przed upływem 24 miesięcy
 • wystawienie świadectwa pracy na żądanie pracownika
 • umowa terminowa a umowa na czas nieokreślony

Czas pracy niepełnoetatowców i osób niepełnosprawnych

Zobacz prezentację 

 • norma czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
 • limit godzin "ponadwymiarowych" a wynagrodzenie niepełnoetatowca
  szczególne określenie czasu pracy osób niepełnosprawnych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • co oznacza dla pracodawców wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r.
 • wyjątki od zakazu zatrudniania pracowników niepełnosprawnych w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych

Podróż służbowa a oddelegowanie - zróżnicowanie konsekwencji podatkowych i ZUS

Prelegent: Eliza Skotnicka, Patycja Zalasińska

 • Znaczenie pojęć i dalsze ich implikacje (np. rozliczenia między spółkami)
 • gdzie płacić PIT i ZUS
 • jakie odliczenie zastosować
 • jak rozliczyć podróż służbową - perspektywa ostatnich interpretacji MF
13.50-14.20 Przerwa kawowa, stoliki eksperckie
14.20-15.10 Mediacje pracownicze Marta Dubielis

Kierowca na działalności jak pracownik - czas pracy kierowców po zmianach Łukasz Prasołek

Zobacz prezentację 

 • kogo obowiązują nowe regulacje
 • kogo i w jakim zakresie skontroluje ITD
 • nowa definicja czasu pracy
 • dobowa norma czasu pracy a przestrzeganie odpoczynków
 • ewidencja czasu pracy kierowców pracujących na własny rachunek

Optymalizacja wynagrodzeń menedżerów

Prelegent: Katarzyna Tomalak, Karol Raźniewski

 • wynagrodzenia z prawami autorskimi - innowacyjny pracownik i bezpieczna oszczędność
 • składka wypadkowa - sposób kalkulacji oraz obszary potencjalnych ryzyk i możliwości optymalizacji
15.10-16.00

Zwolnienia grupowe - jak zgodnie z prawem przeprowadzić redukcję zatrudnienia Janusz Żołyński

Zobacz prezentację

 • zwolnienia grupowe - procedura krok po kroku
 • świadczenia na rzecz pracowników w przypadku zwolnień grupowych i indywidualnych
 • ograniczenia szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy w przypadku zwolnień grupowych

Rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 12 lipca 2013 r. Piotr Wojciechowski 

Zobacz prezentację 

 • przekroczenie normy dobowej
 • przekroczenie normy średniotygodniowej
 • ruchomy czas pracy a nadgodziny
 • rozliczanie czasu pracy w wydłużonym dwunastomiesięcznym okresie rozliczeniowym

Konsultacje z ekspertami EY

16.00-16.10 Rozwiązanie konkursu i zakończenie konferencji

Szczegóły wydarzenia

 • Termin: 24.09.2013 - 24.09.2013
 • Dz. tyg.: wt. - wt.
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Adres: Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa
 • Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor
 • Wstęp: Płatny

Strona WWW

Strona www: Zobacz

Podziel się ze znajomymi:

f T g l

Wykorzystujemy pliki cookies.