Akademia APT Zmiany 2014

seminarium -

Opis wydarzenia

tagi: apt, podstawy prawne, zmiany w prawie 2014 praca czasowa

Poznanie interpretacji obowiązujących przepisów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozwoli uniknąć potencjalnych zagrożeń i lepiej poznać instytucję pracy tymczasowej. Omówione zostaną m.in. szczegółowe obowiązki i uprawnienia poszczególnych podmiotów pracy tymczasowej, prawidłowe konstruowanie umów dotyczących pracy tymczasowej (umowa z pracownikiem tymczasowym i pracodawcą użytkownikiem) oraz udzielania urlopów pracownikom tymczasowym oraz inne kwestie, istotne z punktu widzenia osób pracujących w tej branży.

Program

1. NOWOŚĆ planowane nowe przepisy UE o delegowaniu za granicę
2. NOWOŚĆ Zmiany w prawie pracy
a. Zmiany w urlopie wychowawczym
b. Zmiany w urlopie macierzyński i rodzicielskim
c. Zmiany w wynagrodzeniach
d. Zmiany w zakresie czasu pracy i umowach na czas określony
e. Likwidacja niektórych obowiązków względem PIP
3. NOWOŚĆ Zasady ustalania ukrytego stosunku pracy pracowników tymczasowych
4. NOWOŚĆ Nowe zasady badań dla kierujących pojazdami pracowników tymczasowych
5. NOWOŚĆ Zmiany w Kodeksie pracy
a. Nowe zasady kierowania na badania lekarskie pracowników tymczasowych
b. Świadectwa pracy pracowników zwykłych
6. NOWOŚĆ Zmiany w zasadach kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
7. Okres skierowania pracownika tym.
8. Relacje pomiędzy agencją, a pracodawcą użytkownikiem:
a. Obowiązki pracodawcy i agencji w firmach, w których działają związki zawodowe
b. Jak prawidłowo sporządzać umowy o kierowanie pracowników tymczasowych do klienta?
c. Jak interpretować przepisy ograniczające w czasie korzystanie z pracy tymczasowej ?
d. Jak ograniczyć odpowiedzialność agencji za szkody wyrządzone przez pracownika ?
e. Obowiązki agencji dotyczące ochrony danych osobowych – zgłoszenia, pełnomocnictwa, (wytyczne Inspekcji Ochrony Danych Osobowych),
f. Jakie obowiązki ma agencja w zakresie szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników i zleceniobiorców tymczasowych?
g. Jak wydawać, prostować i doręczać pracownikom świadectwa pracy?
9. Relacje pomiędzy agencją a pracownikiem tymczasowym:
a. Jak sporządzić dobrą umowę z pracownikiem tymczasowym?
b. Sposoby wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę
c. Zasady stosowania umów cywilnoprawnych,
d. Zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikowi odesłanemu przez pracodawcę użytkownika do agencji,
e. Jak liczyć okres zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika ?
10. Urlopy wypoczynkowe pracowników tymczasowych

Szczegóły wydarzenia

  • Termin: 29.01.2014 - 29.01.2014
  • Dz. tyg.: śr. - śr.
  • Czas trwania: 1 dzień
  • Miejsce: Warszawa
  • Wstęp: płatny

Podziel się ze znajomymi:

f T g l

Wykorzystujemy pliki cookies.