Ewelina Kopulińska

specjalista ds.personalnych

Kontakt

  • Częstochowa
  • śląskie
  • email

Obszar działania

śląskie

Kluczowe doświadczenie

HR miękki:
aktywne wyszukiwanie i analizowanie nowych źródeł pozyskiwania Kandydatów,
przygotowanie oraz prowadzenie lokalnych działań mających na celu dotarcie do Kandydatów,
dobór Kandydatów zgodnie z profilem stanowiska pracy,
ścisła współpraca z dyrektorami oraz kierownikami działów w tworzeniu profilu Kandydata,
selekcja napływających aplikacji,
umawianie rozmów kwalifikacyjnych na wszystkich etapach procesu rekrutacji
uczestniczenie w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych,
HR twardy:
prowadzenie dokumentacji personalnej z związanej z nawiązywaniem przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy ,
organizacja badan lekarskich i kontrola ich terminowości,
organizacja szkoleń wstępnych, okresowych i specjalistycznych szkoleń BHP,
kontrola terminowości ocen pracowniczych,
przygotowywanie umów o prace, aneksów i świadectw pracy,
przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników,
ewidencja czasu pracy,
miesięczne raporty, zestawienia i analizy.

Edukacja

Ukończone studia wyższe - Akademia im. J.Długosza w Częstochowie - Doradztwo Zawodowe i Personalne.

Wykorzystujemy pliki cookies.