Anna Kowalik

kierownik Działu Kadr, Szkoleń i Płac

Specjalizacja

prawo pracy, doradztwo organizacyjne, oceny pracownika, szkolenia, HR

Kontakt

Profil na portalach społecznościowych

l

Obszar działania

świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

Kluczowe doświadczenie

 2001 – 2010 – główny specjalista ds. organizacyjno-prawnych, kadr, ochrony danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie

 2004-2012 – trener – ok. 500 godzin szkoleniowych - indywidualny program rozwoju zawodowego, zarządzanie zasobami ludzkimi, standardy obsługi klienta,
zasady przeprowadzania ocen pracowniczych w służbie cywilnej,
prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – tworzenie regulaminu wynagradzania, regulaminu oceny i regulaminu służby przygotowawczej, ochrona danych osobowych, prawa i obowiązki urzędnika, zasady tworzenia i aktualizowania opisów stanowisk pracy, zasady przeprowadzania ocen okresowych pracowników.

 2010 – 2012 – kierownik projektu „Podnoszenie kompetencji kadr i usprawnienie procesów zarządczych w UMWL w Lublinie” (EFS POKL, wartość ok. 1 mln zł)

 2012 – 2013 – przygotowanie kampanii promocyjnej projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo lubelskie” (kampania o wartości ok. 1 mln zł)

 2013 – 2015 – koordynator projektu „Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim” (EFS POKL, wartość ok. 1 mln zł)

 2016 – do chwili obecnej – kierownik działu kadr, szkoleń i płac w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Edukacja

Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie Wydział Politologii – dziennikarstwo (1995-2000) mgr
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie Wydział Prawa – prawo (2000-2005) mgr
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Zarządzanie zasobami ludzkimi (2006-2007)
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Legislacja w samorządzie województwa (2009-2010)
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Zarządzanie projektami (2010-2011)

Wykorzystujemy pliki cookies.