Stowarzyszenie Rozwoju Kadr

Opis

Doradztwo, a także prowadzenia działalności o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym.

Kluczowa działalność

Wielokierunkowe dynamizowanie rozwoju ludzkich zasobów oraz aktywizowanie różnych organizacji i środowisk na rzecz stwarzania warunków do uzyskiwania przez ludzi satysfakcjonującego rozwoju osobistego i zawodowego

Dane organizacji

  • nazwa firmy: Stowarzyszenie Rozwoju Kadr
  • adres: Łódź 91-222, Szczecińska 74, woj. łódzkie

Wykorzystujemy pliki cookies.