Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji

Opis

Popularyzacja zastosowań psychologii pracy i organizacji w praktyce społecznej, a w szczególności w zarządzaniu organizacjami.

Kluczowa działalność

 Działanie na rzecz transferu najnowszych osiągnięć psychologii pracy i organizacji i zarządzania do gospodarki. Wspieranie aktywności i samodzielności oraz etyki psychologii pracy i organizacji wśród studentów i osób aktywnych zawodowo. Podnoszenie kompetencji psychologów, socjologów, specjalistów zarządzania i ekonomistów oraz menedżerów i innych specjalistów w zakresie psychologii pracy, organizacji i zarządzania. Wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie psychologii pracy, organizacji i zarządzania, nauk o zarządzaniu, jak i dziedzin pokrewnych

Dane organizacji

  • nazwa firmy: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji
  • adres: Katowice 40-126, Grażyńskiego 53, pok. 334, woj. śląskie

Wykorzystujemy pliki cookies.