VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa z cyklu Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

Konferencja -

Opis wydarzenia

tagi:

Już 18 i 19 czerwca 2015 r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencji Naukowo – Szkoleniowej z cyklu Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi – „Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach zmieniającego się rynku pracy”. Organizatorem jest Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej oraz Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Experience.

Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań na temat zmieniających się uwarunkowań procesów zarządzania zasobami ludzkimi wynikających z przemian następujących na rynku pracy. Zmiany zachodzące w obszarze gospodarki, kultury i demografii wymuszają nowe działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz przemiany w zakresie dotychczas realizowanych subfunkcji składających się na funkcję personalną organizacji.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowo – dydaktycznych oraz praktyków zarządzania zasobami ludzkimi, a także studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich i podyplomowych.

Podstawowe obszary tematyczne VI Konferencji:

 • Przemiany roli i architektury działów HR,
 • Organizacyjne i prawne aspekty zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • Przemiany rynku pracy,
 • Kierunki zmian w zakresie dynamiki i wzorców karier zawodowych,
 • Kierunki zmian systemów motywacyjnych,
 • Kształcenie jako instrument przeciwdziałania zjawisku braku dopasowania popytu

i podaży na rynku pracy,

 • Controlling personalny i mierniki efektywności funkcji HR w organizacji,
 • Patologie w zarządzaniu organizacjami,
 • Wyzwania w procesach kierowania.

 

Szczegóły wydarzenia

 • Termin: 18.06.2015 - 19.06.2015
 • Dz. tyg.: czw. - pt.
 • Czas trwania: 2 dni
 • Adres: Piotrkowska 266, Łódź
 • Miejsce: Politechnika Łódzka
 • Wstęp: Płatny

Strona WWW

Strona www: Zobacz

Podziel się ze znajomymi:

f T g l

Wykorzystujemy pliki cookies.