Sympozjum „Wyzwania i szanse dla obywateli Ukrainy na europejskim rynku pracy po zmianie przepisów od 01.2018”.

sympozjum -

Opis wydarzenia

tagi:

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu firm z sektora HR, problematyką i zmianami w prawie przy zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce, Związek Pracodawców Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy wraz z pozarządową organizacją The Law of Peace oraz Ukraińskim Stowarzyszeniem Międzynarodowego Zatrudnienia zaprasza na Sympozjum 21 marca 2018 r „Wyzwania i szanse dla obywateli Ukrainy na europejskim rynku pracy po zmianie przepisów od 01.2018”

OKAP zachęcony sukcesem pierwszej edycji Sympozjum (1 grudnia 2016 r.) organizuje drugą edycję wydarzenia w dniu 21 marca 2018 r. Podczas Sympozjum poszerzy wówczas poruszaną tematykę, przede wszystkim o zmiany przepisów prawnych jakie zaczynają skutkować od początku tego roku, a także postara się określić wyzwania i szanse jakie stoją nie tylko przed branżą, ale też przed pracownikami w odpowiedzi na zachodzące zmiany. Podczas Sympozjum po raz kolejny dobre praktyki zostaną położone pomiędzy naszymi granicami, zwiększając świadomość o potencjale firm operujących w obu krajach, co z pewnością przełoży się na wzrost standardów zatrudnienia i obsługi pracowników oraz klientów. Podczas merytorycznej dyskusji udostępnione zostną praktyki i standardy działania, a także bedzie okazja wymiany doświadczenia w odpowiedzi na szybko zmieniające się przepisy.

Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się ponad rok temu, również w Kijowie na Ukrainie i zakończyła się ogromnym sukcesem. Jak podsumowuje Dawid Seifert, Prezes OKAP:

Pierwsza edycja Sympozjum była dla nas przede wszystkim sukcesem merytorycznym. Wspólnie z zaproszonymi prelegentami zaprezentowana została znacząca rolę migrantów z Ukrainy na rynku pracy w Polsce. Podczas dyskusji przedstawiliśmy nasze praktyki i standardy działania, wypracowane w głównej mierze z zachodnimi partnerami. Przybliżyliśmy zebranym najważniejsze kwestie istotne dla polskich pracodawców zatrudniających pracowników z Ukrainy. Dyskutowaliśmy również o regulacjach prawnych i praktykach z jakimi pracodawca musi się zmierzyć aby zatrudnić obcokrajowca. Przedmiotem Sympozjum był też 2017 rok w perspektywie zmian w prawie i zmian legalizacyjnych dotyczących pobytu i wykonywania pracy przez tę grupę pracowników w Polsce. Druga edycja będzie szansą dla nas wszystkich na sprawną adaptację do nowych regulacji prawnych oraz okazją do zacieśnienia pozyskanych wówczas kontaktów, jak i oczywiście miejscem z ogromnym potencjałem na nowe relacje biznesowe.

Program Sympozjum będzie obejmował szeroki spektrum aktualnych problemów i wyzwań oraz realizowany będzie przez wybitnych ekspertów w zakresie problematyki transgranicznej, gospodarczej i geopolitycznej. Sympozjum odbędzie się w językach polskim i ukraińskim (tłumaczenie symultaniczne). Przewidywany jest udział ok. 130 osób z Polski i Ukrainy.

Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane uczestnictwem w Sympozjum!

Wiecej informacji

Szczegóły wydarzenia

  • Termin: 21.03.2018 - 21.03.2018
  • Dz. tyg.: śr. - śr.
  • Czas trwania: 1 dzień
  • Adres: Kiev, 4 Instytutska , Kijów
  • Miejsce: Hotel “Ukraine”
  • Wstęp: Płatny, na hasło „OKAP” uczestnicy Sympozjum otrzymują 20% zniżki na rezerwację hotelu!

Strona WWW

Strona www: Zobacz

Podziel się ze znajomymi:

f T g l

Wykorzystujemy pliki cookies.