Kongres HR Spółek Giełdowych SEG

kongres -

Opis wydarzenia

tagi:

W dniach 23-24 kwietnia br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się XII edycja Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG. Podczas spotkania działów HR poruszone zostaną tematy dotyczące: wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennej pracy, zarządzania underperformancem w organizacji, sygnalistów, Dyrektywy Equal Pay i obowiązków z niej wynikających, wymogów sprawozdawczych dot. pracowników ) oraz łańcucha wartości , pracowników pokolenia Z orazpokolenia silver na rynku, systemowego podejścia do wellbeingu w organizacji, nowoczesnych benefitów łączących potrzeby Gen Z i silversów.

Pierwszy dzień Kongresu wypełnią trzy bloki dyskusyjne, podzielone na kilka mniejszych rozmów eksperckich. Podczas pierwszej z nich będzie mowa o tym jak wykorzystać sztuczną inteligencję w codziennej pracy.

Druga dyskusja będzie dotyczyć wyzwań związanych z wykorzystaniem narzędzi IT przez pracowników, w tym sztucznej inteligencji (AI). Eksperci opowiedzą o tym jak pracodawca może zabezpieczyć interesy firmy (w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa i swoją własność intelektualną), jak chronić się przed konkurencją i stosować zakazy konkurencji oraz jak wesprzeć cyberbezpieczeństwo firmy w regulacjach pracowniczych.

Rozwój technologiczny dostarcza coraz więcej narzędzi wykorzystywanych w środowisku pracy – od najprostszych i oczywistych już komunikatorów po zaawansowane narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. Ułatwienia zdalnego dostępu do danych, ich udostępniania i przesyłania czy szybkość wykonywania czasochłonnych dotychczas działań wspierają zmiany modelu pracy umożliwiając elastyczność i mobilność pracowników. Niestety, poza oczywistymi korzyściami, te zmiany eksponują pracodawców na nowe ryzyka, na które warto się przygotować by ochronić to co dla wielu pracodawców najważniejsze – ich tajemnice, własność intelektualną, know-how. Pracodawcy tracą kontrolę nad swoimi zasobami w dotychczas znanym wymiarze, jednak często nieświadomie działają dalej w oparciu o niedostosowane do aktualnych wyzwań rozwiązania technologiczne czy prawne. - mówi Lucyna Brayshaw, Radca prawny, Partner w Olesiński i Wspólnicy

Kolejna debata zostanie poświęcona zarządzaniu underperformancem w organizacji. Słuchacze dowiedzą się o kształtowaniu kultury organizacji i form wsparcia oraz o sposobach motywacji pracowników i dbałości o mental health & well-being.

Następna dyskusja panelowa poświęcona będzie sygnalistom i nowym przepisom o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. W tej części eksperci opowiedzą o implementacji Dyrektywy 2019/1937, rodzajach zgłoszeń oraz ochronie sygnalisty.

Po krótkiej przerwie rozpocznie się panel o tematyce obowiązków wynikających z Dyrektywy Equal Pay. W trakcie tej dyskusji zostaną przedstawione cele dyrektywy i mechanizmy, które mają zapewnić osiągnięcie tego celu, podmioty objęte nowymi obowiązkami oraz polityki równych płac.

Kolejną kwestią, nad którą pochylą się eksperci będą wymogi sprawozdawcze dot. pracowników spółki/grupy (ESRS S1). Eksperci opowiedzą jaki jest zakres i cel standardu, jakie są wymogi ujawnieniowe (DR) oraz wytyczne dot. stosowania (AR)

Następnie, dalej w temacie wymogów sprawozdawczości, przybliżona zostanie tematyka pracowników w łańcuchu wartości (ESRS S2). Prelegenci wyjaśnią czym jest łańcuch wartości w odniesieniu do pracowników, wskażą związek między Minimalnymi Gwarancjami a pracownikami w łańcuchu wartości oraz opowiedzą o budowaniu w spółce kompetencji dotyczących relacji z pracownikami w łańcuchu wartości.

Kolejna sesja dotyczyć będzie pracowników pokolenia Z. W tej części słuchacze dowiedzą się jakie są ich oczekiwania wobec rynku pracy, relacje z pracodawcami oraz czego możemy się uczyć od pokolenia Z.

Po kolejnej przerwie rozpocznie się ostatni blok tematyczny, w którym na początku eksperci opowiedzą o pokoleniu silver na rynku. Słuchacze dowiedzą się kim jest silvers, jakie są formy prawne i motywacyjne kontynuacji współpracy oraz ryzyka związane z jej zakończeniem oraz jak bezpiecznie budować programy zachęty dla tej grupy..  

Następnie poruszona zostanie tematyka systemowego podejścia do wellbeingu w organizacji. W tej części eksperci opowiedzą o dobrostanie pracowników i jego związku z konkurencyjnością i efektywnością organizacji, wyzwaniach pracodawców w kwestii różnorodnego środowiska pracy i potrzeb pracowników, a także o benefitach pozapłacowych, czyli jak motywować i wspierać pracowników.

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu zamknie temat nowoczesnych benefitów łączących potrzeby Gen Z i silversów. Eksperci pochylą się nad uwzględnianiem zainteresowań i potrzeb edukacyjnych, wzmacnianiem lojalności pracowników oraz tworzeniem wizerunku firmy nowoczesnej i włączającej.

Dużym wyzwaniem wielu firm jest pogodzenie interesów i potrzeb pracowników,  zwłaszcza w tych 2 grupach: przedstawicieli Gen Z oraz Gen X. Warto wtedy postawić na coś, co łączy obie te grupy. Wg naszego Wydawnictwa tym łącznikiem jest potrzeba stałego rozwoju, uczenia się. Potrzeba ta towarzyszy człowiekowi przez całe życie (tzw. lifelong learning) i Wydawnictwo PWN ma doskonałe narzędzie do jej zaspokojenia. Jest to e-czytelnia IBUK Libra – platforma, która zapewnia rzetelną porcję wiedzy (m.in. do rozwoju zawodowego) podaną w nowoczesnej formie online. Jako benefit dla pracowników jest dobrze przez nich postrzegana, bo gwarantuje zarówno rzetelność i niezawodność źródeł (ważne dla Gen X) jak i szybkość dostępu i nowoczesność dostępu online (istotne dla Gen Z). Sam fakt, że firma umożliwia pracownikom samorozwój ma również pozytywny skutek dla samego przedsiębiorstwa: to lepiej wykształcona kadra i wizerunek firmy dbającej o pracownika, nadążającej za postępem i szybkim trybem życia. - mówi Piotr Kołacz, Menedżer ds. Kluczowych Klientów IBUK Libra

Po części merytorycznej odbędzie się interaktywna sesja oddechowa, która pozwoli nauczyć się kontrolować stres, poprawić jakość snu i mieć więcej energii na co dzień.

Regularna praktyka technik relaksacyjnych jest kluczowa dla utrzymania zdrowia. Ogromną rolę odgrywa w nich świadome oddychanie, ponieważ oddech jest bramą do układu nerwowego.

Poprzez świadome manipulowanie oddechem jesteśmy w stanie oddziaływać na nasz stan psychiczny i fizyczny. Możemy np. świadomie wydłużyć fazę wydechu, co pomaga w uspokojeniu się w nagłej, stresującej sytuacji.

Świadome oddychanie może być także skutecznym narzędziem dla osób, które zmagają się z trudnościami ze snem. Skupienie się na oddechu podczas przygotowań do snu pomaga w wygaszaniu aktywności umysłowej i tworzy warunki sprzyjające naturalnemu przejściu w stan relaksacji, co ułatwia zaśnięcie. - mówi Krystyna Dębicka, Ekspert ds. Wellbeingu, Benefit Systems

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m. in zagadnień takich jak:

  • Sygnaliści na horyzoncie – nowe przepisy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
  • Bezpieczeństwo pracodawcy w dobie rozwoju technologicznego, w tym narzędzi AI, oraz rozwoju hybrydowego modelu pracy
  • Jak skutecznie wynagradzać i motywować – praktyczny warsztat prawno-podatkowy o trendach rynkowych i najczęstszych błędach w kształtowaniu wynagrodzeń kadry menedżerskiej
  • Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w codziennej pracy

Wydawać by się mogło, że temat wynagradzania pracowników, w kontekście tak ważkich bieżących tematów w dziedzinie zatrudnienia jak obowiązki wobec sygnalistów czy raportowania niefinansowego jest nieco „nie na czasie”.

W trakcie naszego warsztatu przekonamy jednak wszystkich uczestników o tym, że taka teza jest niezasadna. W dobie zaostrzającej się walki o najlepszych kandydatów na rynku, ryzyk związanych z samozatrudnieniem kadry zarządzającej czy nadchodzących zmian prawa w kontekście jawności wynagrodzeń, potwierdza się stwierdzenie, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze – spółki albo pracowników.

Temat najczęstszych błędów w zakresie wynagradzania wyższej kadry managerskiej będzie dla uczestników podwójnie istotny, bowiem w przystępny sposób omówimy zarówno aspekty prawne, ale również często pomijane podatkowe. - mówi Marek Kanczew, radca prawny, doradca podatkowy oraz partner kierujący praktyką prawa pracy oraz podatków osobistych w kancelarii Rymarz Zdort Maruta

Dwudniowe spotkanie zamknie dyskusja panelowa pt. „Nadchodzące wyzwania HR”, podczas której omówione zostaną kwestie HR przyszłości, wyzwania HR związane z DEI oraz znaczenie danych pracowniczych w kontekście ESRS.

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Benefit Systems, Eversheds Sutherland, Olesiński i Wspólnicy jako Partnerzy, APN Promise i Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologiczni, DLA Piper, Centrum Medyczne Enel-Med, Grupa Oryx, Materiality, PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Rymarz Zdort Maruta jako Patroni.

Szczegółowe informacje dotyczące XII Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG są dostępne na stronie https://seg.org.pl/

Szczegóły wydarzenia

  • Termin: 23.04.2024 - 24.04.2024
  • Dz. tyg.: wt. - śr.
  • Czas trwania: 2 dni
  • Adres: Jachranka 77, Serock, Serock
  • Miejsce: Hotel Warszawianka
  • Wstęp: płatny

Strona WWW

Strona www: Zobacz

Podziel się ze znajomymi:

f g l

Wykorzystujemy pliki cookies.