COMPETENCY MANAGEMENT - RESEARCH & BUSINESS PRACTICE

Konferencja -

Opis wydarzenia

tagi:

Kompetentne zarządzanie, czyli nowoczesne zarządzanie kompetencjami.

Na bardzo ruchomym gruncie wolnego rynku, zarządzanie właściwymi (ze względu na strategię i bieżące cele firmy) kompetencjami jest kluczowym elementem budowania przewagi. W wielu firmach raz stworzone profile kompetencyjne nie są zmieniane przez wiele lat. Jak spowodować, by nabrały one cech zwinności? Praktycy biznesu i pracownicy naukowi przedstawią współczesne rozwiązania i kierunki zmian, czynniki sukcesu i najczęstsze błędy.

  • Czy zarządzanie kompetencjami może być bardziej adekwatne do potrzeb chwili i zmieniającego się otoczenia biznesowego?
  • Jak nadążać za rynkiem zarówno na zewnątrz firmy, jak i wewnątrz niej?
  • Czy nasza organizacja otrzymuje właściwe wsparcie – dobrze przygotowanych ludzi do realizacji celów i zadań?
  • Czy w obszarze rozwoju pracowników nie możemy być bardziej elastyczni?

Program

SESJA PLENARNA:

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji: powitanie uczestników

10.15 – 10.45 PREZENTACJA 1
Zarządzanie kompetencjami – definiowanie pojęcia, czynniki sukcesu i popełniane błędy

10.45 – 11.15 PREZENTACJA 2
Cele, zakres i uwarunkowania kulturowe zarządzania kompetencjami oraz strategiczny kontekst kompetencji, HRM i celów biznesowych

11.15 – 11.30 PREZENTACJA 3
„Agile Based Competency Management” – charakterystyka projektu

11.30 -11.45 przerwa kawowa

11.45 – 12.15 PREZENTACJA 4
Zarządzanie kompetencjami w wybranych przedsiębiorstwach w Austrii, Hiszpanii i Polsce – wyniki badań międzynarodowego projektu badawczego pt. „Agile Based Competency Management”

12.15 – 12.45 PREZENTACJA 5
Identyfikacja, ocena i rozwój kompetencji w Polsce, Hiszpanii i Austrii

12.45 – 13.15 PREZENTACJA 6
Badanie kompetencji w oparciu o testy sytuacyjne (Metoda CAWC) Agile Based Competency Management

13.15 – 14.00 Lunch

SESJA WARSZTATOWA:

14.00 – 15.00 WARSZTATY - sesja pierwsza:
WARSZTAT1: “CAWC in practice: Assess yourself and interpret your result!"- metoda badania kompetencji z praktycznego punktu widzenia
WARSZTAT2: Uberyzacja HR. Jak działy HR mogą wykorzystać potencjał nowych technologii w zakresie zarządzania wiedzą i kompetencjami? - Na przykładzie najszybciej rosnącego start-up'u HR w Polsce HCM Deck
WARSZTAT 3: Kompetencje przyszłości – rekrutacja, budowaniezaangażowania oraz rozwijanie talentów XXI wieku
WARSZTAT4: Narzędzia oceny kompetencji w Assessment i Development Center

15.00 - 15.15 przerwa kawowa
15.15 – 16.15 WARSZTATY - sesja druga
j.w.

strona programu

Szczegóły wydarzenia

  • Termin: 08.06.2017 - 08.06.2017
  • Dz. tyg.: czw. - czw.
  • Czas trwania: 1 dzień
  • Adres: A. Ostrowskiego 2, Wrocław
  • Miejsce: Wyższa Szkoła Handlowa

Strona WWW

Strona www: Zobacz

Podziel się ze znajomymi:

f T g l

Wykorzystujemy pliki cookies.