Sebastian Niski

trener personalny, coach,

Specjalizacja

Od prawie czternastu lat hobbystycznie konstruuje spotkania z coachingu i mentoringu podwładnych, tworzenia planów eksport i import, sprzedaży business to consumer oraz rozwiazywania konfliktów. Klientami są najczęściej sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta i działy administracyjne – co jest pochodną unikalnego doświadczenia praktycznego trenera.

Obszar działania

cała Polska

Edukacja

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach magisterskich wzbogacił fundamenty wiedzy zawodowej na kursach doktoranckich z przywództwa w Słowenii.

Dodatkowe informacje

Jako autor, pisze od czasu do czasu w Polityce, dwutygodniku Arkana Lidera oraz Onecie

Wykorzystujemy pliki cookies.