Robert Wiśniewski

Szkoleniowiec interpersonalny

Specjalizacja

Od ponad trzynastu lat w ramach działalności doradczej organizuje wykłady dotyczące coachingu i mentoringu podwładnych, budowania zaufania w firmie, sprzedaży business to consumer a także radzenia sobie ze stresem. Odbiorcami są zwykle kierownicy liniowi i departamenty marketingu – co jest pochodną specjalistycznego doświadczenia osobistego konsultanta.

Obszar działania

cała Polska

Edukacja

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, po latach uzupełnił portfolio umiejętności na kursach akredytacyjnych z zarządzania strategicznego w Rzymie.

Dodatkowe informacje

Jako autor, pisze z różną częstotliwością w Newsweeku, miesięczniku Personel i Zarządzanie oraz Kadry.info.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.