Rafał Wójcik

Szkoleniowiec - specjalista ds. biznesu i przedsiębiorczości.

Specjalizacja

Wiodący anglojęzyczny szkoleniowiec. Współorganizuje seminaria dla osób pracujących w biznesie i liderów zespołów handlowych. Dodatkowo realizuje kursy dotyczące współpracy handlowej w trybie b2b.

Obszar działania

cała Polska

Kluczowe doświadczenie

Od prawie szesnastu lat osobiście prowadzę wykłady z zarządzania projektami, modeli organizacji pracy zarządu w spółce, budowania relacji handlowych jak również skutecznej autoprezentacji. Uczestnikami są najczęściej handlowcy i zespoły odpowiadające za terenowe struktury sprzedaży – co jest skutkiem specyficznego doświadczenia osobistego konsultanta.

Edukacja

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, po studiach magisterskich rozbudował fundamenty wiedzy zawodowej na kursach akredytacyjnych z kadr i administracji personalnej w Słowenii.
Jako komentator, pisze od czasu do czasu w Gazecie Wyborczej, dwutygodniku Arkana Lidera oraz Kadry.info.pl

Dodatkowe informacje

Z tych firm rekrutowali się uczestnicy moich szkoleń: Cyfrowy Polsat, Ten Square Games, BZK Group, Agata Meble, DocPlanner, Newag, Śnieżka, 11 Bit Studios, Wipasz, Bury, Mennica Polska, Mo-BRUK

Wykorzystujemy pliki cookies.