Dominika Błażewicz

Mediator, Ekspert rozwiązywania konfliktów pracowniczych

Specjalizacja

Zajmuję się mediacją pracowniczą, konsultacją i doradztwem dla firm dot rozwiązywania konfliktów w zespołach, udziałem w posiedzeniach komisji antymobbingowych, projektowaniem procedur antymobbingowych

Kontakt

Obszar działania

cała Polska

Kluczowe doświadczenie

mgr psychologii ze specjalizacją w zarządzaniu zasobami ludzkimi i psychologii pracy
Mediator w sprawach gospodarczych  cywilnych i pracowniczych,  sądowych i poza sądowych od 2010 roku
Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
Doświadczony praktyk  w obszarze mediacji pracowniczych  w międzynarodowych  korporacjach
Od 2006 roku HR Business Partner w w obszarach sprzedaży, IT i produkcji w branży automotive.
Coach kompetencyjny
Doświadczony trener kompetencji interpersonalnych np. budowanie zespołu, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, rekrutacja i selekcja, zarządzanie rozwojem.

Edukacja

Ukończone szkoły i szkolenia:
2004 – 2005 Uniwersytet Śląski, Studia Podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi
2000 – 2005 Uniwersytet Opolski Studia magisterskie – Psychologia społeczna
2008 Doradztwo i wspólne poszukiwanie rozwiązań w obszarze zarządzania
2009 Coaching kompetencyjny
2010 Zarządzanie zmianą
2010 Szkoła Mediacji
2012 Mediacja Cywilna i Gospodarcza
2013 Konstruowanie ugód mediacyjnych
2013 Mediacja konfliktów rówieśniczych i szkolnych
2013 Akademia Menadżera

Dodatkowe informacje

Autor licznych publikacji i artykułów nt mediacji m.in. na hrstandard.pl
Autor bloga dot mediacji w środowisku biznesowym i pracowniczym biznesmediator.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.