Anna Krasnova

Asystent naukowo-dydaktyczny

Specjalizacja

Realizuję projekty badawcze z zakresu ZZL; Jestem autorką i współautorką kilkunastu artykułów naukowych oraz 1 monografii; Zajmuje się opracowaniem, przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych ze studentami (studia I oraz II stopnia, studia podyplomowe) w obszarze ZZL; Opracowuję i przeprowadzam autorskie zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego z uczniami szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Profil na portalach społecznościowych

l g

Obszar działania

łódzkie

Kluczowe doświadczenie

Od 2014.10.01 – UŁ, Wydział Zarządzania, asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
2015-2017 – Program Wydziału Zarządzania UŁ „Klasa Patronacka”, trener-wykładowca;
2015-2017 – Akademia Młodego Ekonomisty, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, wykładowca;
2013-2017 – Festiwal Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi, organizatorka wydarzeń festiwalowych na Wydziale Zarządzania UŁ, wykładowca;
2014-2016 – Program Wydziału Zarządzania UŁ „Drzwi do kariery”, autorka, trener-wykładowca na lekcjach wyjazdowych z zakresu doradztwa zawodowego;
2015.03 – XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne, trener-wykładowca;
2014.09 – Projekt „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, promotor nauki w ramach eventu promocyjnego zachęcającego do studiowania w Łodzi;
2014.07.07-2015.06.10 – UŁ, Wydział Zarządzania, samodzielny referent w Dziale Administracji i Komunikacji, Sekcja ds. Rekrutacji i Monitorowania Karier;
2013.10.01-2014.05.31 – UŁ, Wydział Zarządzania, stażystka w Dziale Administracji i Komunikacji, Sekcja ds. Promocji i Kontaktów z Biznesem;
2012.11-2013.02 – Bregus Polska, tłumacz polsko-rosyjski (praktyki zdalne);
2012.10-2012.11 – Agencja pracy tymczasowej Job Impulse Polska, praktykantka.

Edukacja

2015.06 – Szkolenie: „Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami”, Certyfikat uprawniający do nabywania i stosowania testów psychologicznych z kategorii B1, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
2015 – Kurs Specjalista ds. Kadr i Płac, Centrum Szkolenia Księgowych;
2014.06 – UŁ, Wydział Zarządzania, uzyskanie stopnia magistra zarządzania, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi;
2012.06 – Szkolenie „Zarządzanie różnorodnością dla specjalistek i specjalistów ds. rekrutacji”, Fundacja Instytut Spraw Publicznych;
2012.06 – UŁ, Wydział Zarządzania, ukończenie studiów licencjackich na kierunku „Zarządzanie”, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi.

Dodatkowe informacje

Wybrane publikacje:

Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Cooperation and Competition in Project Teams, „Project Management Development – Practice and Perspectives”, 2017, s. 28-39;

Anna Krasnova, Izabela Różańska-Bińczyk, Atrakcyjność fizyczna i wygląd jako aspekty różnorodności pracowników, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodnośći w miejscu pracy, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017, s. 39-50;

Anna Krasnova, Derekrutacja a budowanie marki pracodawcy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2016, nr. 430, s. 185-194;

Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Adaptacja studentów w środowisku akademickim, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2016;

Anna Krasnova, Szkolenia integracyjne i motywacyjne jako narzędzie kształtowania zaangażowania pracowników, „MARKETING I RYNEK”, 2016, nr. 3, s. 379-389;

A. Krasnova, Źródła błędów w komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, [w:] Mikuła B., (red.) Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Katedra Zachowań Organizacyjnych UE , 2015, s. 15-21;

A. Krasnova, Współczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników. Przegląd niestandardowych przypadków, II Kongres Młodych Ludzi Nauki – Wizja, Nauka, Postęp/Traicon S.C ISBN 978-83-65180-04-9, 2015;

A. Krasnova, Narzędzia i metody budowania marki stosowane prze uczelnie wyższe w Polsce, Dokonania Naukowe Doktorantów III, ISBN 978-83-63058-49-4, 2015;

A. Krasnova, Specyfika systemów motywacyjnych skierowanych do pracowników delegowanych do pełnienia obowiązków służbowych poza siedzibą firmy, Dokonania Naukowe Doktorantów III, ISBN 978-83-63058-49-4, 2015;

J. Cewińska, A. Krasnova, Grywalizacja w rozwoju i edukacji, [w:] Stor M., Fornalczyk A., (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 350, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 73-81.

Wykorzystujemy pliki cookies.